Το Χειμερινό Σιτάρι είναι ένα από τα δύο πιο σημαντικά είδη σίτου. Η σπορά του ξεκινά συνήθως το φθινόπωρο.

Έλεγχος Ασθενειών στο Χειμερινό Σιτάρι
Η προστασία από τις ασθένειες στο χειμερινό σιτάρι έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποσότητα και την ποιότητα της απόδοσης. Ο ψεκασμός με μυκητοκτόνο του φύλλου-σημαία αποτελεί την πιο σημαντική εφαρμογή της καλλιεργητικής περιόδου. Αυτή είναι που επιφέρει τα μεγαλύτερα οφέλη, γι’ αυτό και είναι κρίσιμο να γίνουν τα σωστά βήματα.

Οι καλλιεργητές σίτου απαιτούν συνεχή ποιότητα και υψηλή απόδοση. Ωστόσο, πολλαπλές είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί όταν καλλιεργούν χειμερινό σιτάρι. Εκτός από τις διαφορετικές ασθένειες, είναι πιθανόν να αντιμετωπίσουν ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως ξηρασία ή υπερβολική ζέστη. Τα μυκητοκτόνα της BASF είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να επιτρέπουν ευελιξία στο χρόνο του ψεκασμού, χωρίς να εξαρτώνται από τον καιρό ενώ παρέχουν προστασία ευρέως φάσματος.

Η εφαρμογή σκευασμάτων SDHI στο χειμερινό σιτάρι εξασφαλίζει:
Ελέγχο των ασθενειών
Αυξημένη πρόσληψη αζώτου
Μείωση καταπόνησης από ξηρασία
Μείωση καταπόνησης από τον ήλιο
Ενισχυμένη ανοσοποιητική δράση