Μέσα ∆εκεµβρίου αναµένεται να κατατεθεί στη Βουλή. Εντολή Βορίδη, για να αποφευχθούν λάθη του παρελθόντος

του Κώστα Παπαθανασίου

Από… δεκάδες κύµατα έχει περάσει το νοµοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για τους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς, παρά το γεγονός ότι ακόµη από τα τέλη Αυγούστου τα στελέχη της νέας, τότε, ηγεσίας του έκαναν λόγο για ελάχιστο χρόνο µέχρι τη δηµοσιοποίησή του.

Οι πληροφορίες του «Agropost.gr» αναφέρουν ότι στην πορεία βρέθηκαν πολλά που έπρεπε να εξεταστούν ενδελεχώς, αφού οι ανά την επικράτεια Αγροτικοί Συνεταιρισµοί αποτελούν ιδιαίτερες περιπτώσεις, η κάθε µία από τις οποίες πρέπει να µελετάται ξεχωριστά.

Ετσι, οι σχετικές ανακοινώσεις από τα τέλη Αυγούστου µεταφέρθηκαν στα τέλη Σεπτεµβρίου, µετά στα τέλη Οκτωβρίου, αργότερα στα µέσα Νοεµβρίου, στη συνέχεια στα τέλη του ίδιου µήνα και όπως φαίνεται τώρα πια όλοι στην πλατεία Βάθη µιλούν για τα µέσα ∆εκεµβρίου, µε την ελπίδα ότι δεν θα τους «πιάσουν» οι γιορτές.

Πάντως, η σύνταξη του νοµοσχεδίου έχει προχωρήσει θεαµατικά και το «Agropost» είναι σε θέση να δώσει, πλέον, τα πρώτα έγκυρα στοιχεία για το τι αυτό θα περιλαµβάνει. Σύµφωνα µε αυτά:

  1. ∆ιαχωρίζονται και αποσαφηνίζονται οι ρόλοι και η λειτουργία ανάµεσα στους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς και τις Οµάδες Παραγωγών.

2. Ενισχύεται η δυνατότητα χρηµατοδότησης των Αγροτικών Συνεταιρισµών, µε την ενίσχυση της συµµετοχής επενδυτών και η οικονοµική αυτοτέλειά τους, µε τη θέσπιση ελάχιστου συνεταιριστικού κεφαλαίου κατά την ίδρυσή τους.

3. Ενισχύεται η διαφάνεια και η δυνατότητα των µελών να έχουν άµεση πρόσβαση σε ουσιώδεις πληροφορίες για την οικονοµική κατάσταση και τη διοίκηση του Αγροτικού Συνεταιρισµού.

4. Απλοποιούνται πολλές εσωτερικές διαδικασίες του Αγροτικού Συνεταιρισµού, µε την παροχή ευρείας εξουσιοδότησης στα µέλη για καθορισµό τους µέσω του Καταστατικού.

5. Ρυθµίζεται, σύµφωνα και µε το ενωσιακό δίκαιο, το νοµοθετικό πλαίσιο για τις Οµάδες Παραγωγών και τις Ενώσεις Οµάδων Παραγωγών, οι οποίες πλέον θα λειτουργούν ως εταιρείες και θα έχουν σαφή νοµική προσωπικότητα.

6. Καθορίζεται πλαίσιο λειτουργίας και αναγνώρισης των ∆ιεπαγγελµατικών Οργανώσεων και ορίζονται σαφώς οι ουσιαστικές προϋποθέσεις αναγνώρισής τους.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο ίδιος ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Μάκης Βορίδης, επιµελείται της σύνταξής του, ενώ σε όλες τις συναντήσεις που είχε και συνεχίζει να έχει µε εκπροσώπους φορέων οργανώσεων και συλλογικοτήτων του αγροτικού κόσµου, τους θέτει πλήθος ερωτηµάτων, ώστε να έχει µία ολοκληρωµένη εικόνα που να βαίνει διαρκώς ανανεούµενη.

Ετσι, παρά το γεγονός ότι το γενικό πλαίσιο για τη δηµιουργία του νέου νόµου υπήρχε πριν ακόµη από τις εκλογές τού Ιουλίου του 2019, και µάλιστα περιλαµβανόταν και στο αγροτικό πρόγραµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας, η καθυστέρηση που παρατηρείται στην οριστική σύνταξή τους οφείλεται σε παραµέτρους, οι οποίες διαρκώς αλλάζουν και σε νέα στοιχεία που αφορούν Αγροτικούς Συνεταιρισµούς, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών και Οµάδες Παραγωγών, οι περιπτώσεις των οποίων δεν µπορούν να παραπεµφθούν στις καλένδες, εφόσον η ηγεσία του υπουργείου στοχεύει σε έναν νόµο-σταθµό στο συνεταιριστικό κίνηµα.

Οι αλλεπάλληλες συσκέψεις της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε τη συµµετοχή και διακεκριµένων νοµικών συνεργατών τού υπουργού, δείχνουν τη σοβαρότητα µε την οποία αντιµετωπίζεται το όλο θέµα, ώστε να αποφευχθούν τα σφάλµατα των σχετικών νόµων του παρελθόντος, τα οποία οδήγησαν συνεταιρισµούς και συνεταιριστές -και κατ’ επέκταση τον αγροτικό κόσµο- σε τέλµα.