Εγκαταστάθηκαν συνολικά 6 πειραματικοί ελαιώνες επιτραπέζιων ή ελαιοποιήσιμων ποικιλιών με ορίζοντα τριετίας, ώστε να εκτιμηθούν με αξιοπιστία τα αποτελέσματα του προγράμματος φυτοπροστασίας της BASF

Το 2019 η BASF πήρε την πρωτοβουλία να αναδείξει πώς η στοχευμένη, ορθολογική καί προσαρμοσμένη στις τοπικές συνθήκες φυτοπροστασία στην καλλιέργεια της ελιάς, μπορεί να οδηγήσει σε σταθερή και ποιοτική παραγωγή καρπού και ελαιολάδου. Το project υποστήριξαν οι εταιρείες Haifa, Netafim και Gaia Epixeirein με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση των εισροών, έχοντας υλοποιήσει με επιτυχία από κοινού και το «Αειφόρο Λιοστάσι» στην περιοχή Λιρά Λακωνίας, ήδη από το 2015.

Αφετηρία ήταν η πολύ κακή εμπειρία του 2018 όπου τόσο οι δακοπροσβολές όσο και το γλοιοσπόριο στις περιοχές της δυτικής Ελλάδας, κυριολεκτικά «θέρισαν» την παραγωγή και κατέστρεψαν την ποιότητα του ελαιολάδου, ενώ οι παραδοσιακές επεμβάσεις φυτοπροτασίας για το γλοιοσπόριο και το δάκο, αποδείχτηκαν αναποτελεσματικές.

Εγκαταστάθηκαν συνολικά 6 πειραματικοί ελαιώνες επιτραπέζιων ή ελαιοποιήσιμων ποικιλιών σε Μεσσηνία, Αιτωλοκαρνανία, Αιγιαλεία, Φθιώτιδα και Χαλκιδική με ορίζοντα τριετίας, ώστε να εκτιμηθούν με αξιοπιστία τα αποτελέσματα του προγράμματος φυτοπροστασίας της BASF. Η σύγκριση γίνεται με τα τοπικά προγράμματα βασισμένα κατά κύριο λόγο στα χαλκούχα μυκητοκτόνα, το dimethoate, πυρεθρινοειδή και άλλα σκευάσματα, πολλά απο τα οποία βρίσκονται σε καθεστώς αναθεώρησης ή/και απόσυρσης της έγκρισής τους.

Βρισκόμαστε στο τέλος της τρέχουσας καλλιεργητικής περιόδου και ήδη έχουν φανεί τα πρώτα απτά και θετικά αποτελέσματα τόσο στην παραγωγικότητα όσο και στην ποιότητα τού παραγόμενου ελαιόκαρπου, ενώ αναμένονται οι εκτιμήσεις για τις ελαιοποιήσιμες ποικιλίες και το παραγόμενο ελαιόλαδο.

Σε μία χρονιά με πολύ περιορισμένα προβλήματα δάκου, γλοιοσπόριου, κυκλοκόνιου και πυρηνοτρήτη, εφαρμόσαμε ένα πλήρες πρόγραμμα φυτοπροστασίας σε προληπτική βάση. Κεντρική θέση στο πρόγραμμα φυτοπροστασίας BASF και σε όλους τους αποδεικτικούς αγρούς έχει η διπλή εφαρμογή στην άνθηση-δέσιμο των ελαιόδενδρων του πολυδύναμου μυκητοκτόνου Insignia WG, μαζί με το βοηθητικό ανάπτυξης φυτών Kelpak (φυσικό εκχύλισμα φυκιών Ecklonia maxima), ενώ σαν εντομοκτόνο σε καίριες χρονικές στιγμές χρησιμοποιήθηκε το Imidan WG, το μοναδικό εγκεκριμένο στην ελιά ευρέως φάσματος και με βελτιωμένο προφίλ εκλεκτικότητας και χειρισμού, οργανοφωσφορικό σκεύασμα. Το Insignia εκτός απο μυκητοκτόνο συμβάλλει στην αποδοτικότερη φυσιολογία και αντοχή στην καταπόνηση (stress) των ελαιόδεντρων.

Οι εκτιμήσεις μας στις πρώιμες ποικιλίες, έδειξαν σημαντικά βελτιωμένη (+72%) καταπολέμηση κυκλοκονίου (Χαλκιδική), αύξηση του βάρους των καρπών (+10%, +19%, +25% και +33% σε ποικιλίες Χαλκιδικής, Αμφίσσης, Κορωνέϊκη και Καλαμών αντίστοιχα) καί του μεγέθους των καρπών (+20%, +28%, + 32% σε Κορωνέϊκη, Αμφίσσης καί Καλαμών αντίστοιχα). Με την ολοκλήρωση της συγκομιδής και ελαιοποίησης, θα μετρηθούν καί τα επίπεδα ανίχνευσης των επιτρεπόμενων υπολειμμάτων (MRL), τα οποία αναμένονται σε πολύ χαμηλά ή μηδενικά επίπεδα με βάση τις ιδιότητες των σκευασμάτων και την χρονική κατανομή των ψεκασμών. Τέλος θα συμπληρωθεί και η οικονομικότητα των προγραμμάτων με βάση τη σχέση βελτίωσης προσόδου:κόστος για τον παραγωγό.

*Δημήτρης Σέρβης:Γεωπόνος, Υπεύθυνος τεχνικής ανάπτυξης-υποστήριξης προϊόντων του τμήματος Agricultural Solutions της BASF