Πηγή: parapolitika.gr –
Περιφέρεια και δήμος ζητούν να κηρυχθεί η Ρόδος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης