Το ποσό των 467 εκατ. ευρώ θα επιστρέψει στους ευρωπαίους αγρότες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τον κανονισμό που δημοσιεύθηκε χθες Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου. Η επιστροφή θα ξεκινήσει από την 1η Δεκεμβρίου του 2019.

 Αρχικά το ποσό αυτό αφαιρέθηκε από τον προϋπολογισμό του 2019 για τη στήριξη του εισοδήματος των γεωργών στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και τώρα μεταφέρεται στο φετινό αποθεματικό γεωργικής κρίσης.

Το αποθεματικό της κρίσης δεν αξιοποιήθηκε το 2019, παρόλο που ο αγροτικός τομέας αντιμετώπισε δυσχερείς καταστάσεις. Για παράδειγμα, θεσπίστηκαν πρόσθετα μέτρα στήριξης για να βοηθήσουν τους αγρότες που πλήττονται από τις ακραίες καιρικές συνθήκες αυτό το καλοκαίρι.

Η απόφαση σημαίνει ότι τα ποσά που αφαιρούνται από τις άμεσες πληρωμές φέτος μπορούν να επιστραφούν στους γεωργούς από τα κράτη μέλη, από την 1η Δεκεμβρίου 2019.

Η ιδέα για το αποθεματικό γεωργικής κρίσης και ο μηχανισμός αποζημίωσης συμφωνήθηκε στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ του 2013. Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά κατά το οικονομικό έτος 2014 και ισχύει μόνο για στήριξη εισοδήματος άνω των 2.000 ευρώ και δεν ισχύει ακόμη για την Κροατία για το οικονομικό έτος 2019, εξαιτίας της διαδικασίας σταδιακής εισαγωγής των επιπέδων στήριξης μετά την προσχώρηση στην ΕΕ. Για την Κροατία, μετά την προσχώρησή της στην Ένωση το 2013, η εισοδηματική στήριξη στο πλαίσιο της ΚΑΠ δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως.