Την αποζημίωση των επιχειρήσεων γεωργικών ειδών διατροφής που πλήττονται από τους δασμούς ΗΠΑ έως 25% σε περισσότερα από 1.400 περιφερειακά προϊόντα, όπως κρασί, τυρί, ελαιόλαδο και ποτά ζητούν οι Περιφέρειες της ΕΕ. 

Όπως διαπιστώνουν, οι εμπορικές διαφορές μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ είναι επιζήμιες για τις εξαγωγές ευρωπαϊκών περιφερειακών γεωργικών προϊόντων διατροφής. Σε συζήτηση στην ολομέλεια, οι πόλεις και οι περιφέρειες της ΕΕ εξέφρασαν τη βαθιά ανησυχία τους επειδή οι δασμοί των ΗΠΑ βλάπτουν τους παραγωγικούς τομείς, διαταράσσουν τις τοπικές οικονομίες και επηρεάζουν μεγάλο αριθμό οικογενειακών επιχειρήσεων. Σε απάντηση της βοήθειας της ΕΕ προς την Airbus, οι ΗΠΑ επιβάλλουν τιμολόγια ύψους 6,9 δισ. ευρώ που αφορούν πάνω από 1.400 προϊόντα από τις 18 Οκτωβρίου 2019.

Σε συζήτηση που πργαματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών σημειώθηκε η ανάγκη να αντισταθμιστούν επειγόντως τομείς που επηρεάζονται από τους δασμούς που επιβλήθηκαν πρόσφατα από την αμερικανική κυβέρνηση. Η βάση για τη συζήτηση είναι έγγραφο εργασίας που παρουσίασε η ισπανική αντιπροσωπεία.

Πολλές περιφέρειες υποστηρίζουν το ισπανικό έγγραφο θέσης, το οποίο προτρέπει την ΕΕ να αποζημιώσει επειγόντως τις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις, να επιτύχει μια εποικοδομητική διευθέτηση ώστε να αντιμετωπιστεί η σημερινή κατάσταση και να σχεδιαστούν μέτρα άμβλυνσης για τομείς και προϊόντα που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από τα επερχόμενα διακυβεύματα ΕΕ- τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ).

Εξ ονόματος της ισπανικής αντιπροσωπείας στην ΕτΠ, ο κ. Joan Calabuig (ES / PSE), Περιφερειακός Γραμματέας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Εξωτερικές Σχέσεις της Περιφέρειας της Βαλένθια, δήλωσε: «Είναι σημαντικό να θεσπίσει η ΕΕ επείγοντα αντισταθμιστικά μέτρα, στους τομείς της γεωργίας και των γεωργικών προϊόντων διατροφής που επηρεάζονται αρνητικά από τα αντίμετρα των ΗΠΑ που εφαρμόζονται ως αποτέλεσμα της βοήθειας της ΕΕ προς τον κατασκευαστή αεροσκαφών Airbus. Η επιβολή δασμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα επηρεάσει τις τοπικές οικονομίες εις βάρος μεγάλου αριθμού μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων. Δεδομένου ότι ο ΠΟΕ έχει αρκετές εκκρεμείς διακηρύξεις, η ΕΤΠ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εργαστεί με μεγαλύτερη πρόβλεψη για την εκπόνηση μέτρων μετριασμού για τομείς που ενδέχεται να επηρεαστούν άμεσα από το αποτέλεσμα μελλοντικών διαδικασιών επίλυσης διαφορών. “Οι ισπανικές περιφέρειες συγκεντρώνουν ετησίως 930 εκατομμύρια ευρώ για τα αγροτοβιομηχανικά προϊόντα με τις ΗΠΑ.

Η αγορά των ΗΠΑ είναι ένας από τους κύριους προορισμούς για εξαγωγές ευρωπαϊκών γεωργικών και αγροδιατροφικών προϊόντων. Από τις 18 Οκτωβρίου 2019, τα τιμολόγια των ΗΠΑ για τα αεροναυτικά προϊόντα της ΕΕ καθορίζονται σε 10%, ενώ τα υπόλοιπα, κυρίως αγροτικά τρόφιμα, επηρεάζονται από φορολογικό συντελεστή 25%.

Ο κ. Michael Murphy, (IE / EPP), μέλος του Συμβουλίου της Περιφέρειας Tipperary, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ιρλανδίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δήλωσε: Είμαι βαθύτατα προβληματισμένος για τον αναδυόμενο αρνητικό αντίκτυπο που έχουν αυτές οι κυρώσεις στις περιοχές της Ιρλανδίας οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής, συμπεριλαμβανομένης της δικής μου περιοχής. Αυτές οι κυρώσεις θα οδηγήσουν σε μια κατάσταση χαμένων και χαμένων για τις περιφέρειες τόσο στην ΕΕ όσο και στις ΗΠΑ. Οι εμπορικές διαφορές αποσταθεροποιούν τα παραγωγικά οικοσυστήματα και οι επιπτώσεις τους αισθάνονται πρώτα και πρωτίστως σε τοπικό επίπεδο. Παρομοίως, στην Ισπανία, οι ιρλανδικές περιφέρειες επιβαρύνονται σημαντικά με τα τιμολόγια που επιβάλλουν οι ΗΠΑ. Είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα υποστήριξης έκτακτης ανάγκης για τον μετριασμό αυτών των ζημιών, ενώ η ΕΕ θα εργαστεί για μια επίλυση με διαπραγμάτευση αυτής της διαφοράς. Ως εισηγητής για τη γνωμοδότηση της ΕτΠ σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών.  

Προσβλέπω στη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και στη διευκόλυνση των συζητήσεων για την ανάπτυξη εργαλείων και μεθόδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση της αφομοίωσης και της κατανόησης των ΣΕΣ , ιδίως μεταξύ των μικροεπιχειρήσεων και των ΜΜΕ σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ ».
Η Ιρλανδία κατέγραψε τις εξαγωγές αγαθών προς τις ΗΠΑ ύψους 39,4 δισ. Ευρώ το 2018. Η συνολική αξία των εξαγωγών της Ιρλανδίας το 2018 που υπόκεινται στα αμερικανικά μέτρα εκτιμάται σε 366 εκατ. Ευρώ, τα οποία με ποσοστό 25% θα προσελκύσουν πρόσθετα τιμολόγια ύψους 91,6 εκατ. Ευρώ. Οι εξαγωγές ιρλανδικών περιφερειών από λικέρ και βούτυρο της Ιρλανδίας ανέρχονται αντίστοιχα σε 44% και 95% της συνολικής αξίας των δασμών για αυτά τα στοχευόμενα προϊόντα.

Ο δήμαρχος της Μπολόνια, κ. Virginio Merola (IT / PES) δήλωσε: «Οι εμπορικές τιμές των ΗΠΑ πλήττουν σκληρά τους ευρωπαίους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων διατροφής και ιδιαίτερα τα γνωστά ιταλικά προϊόντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υιοθετήσει νέα μέτρα στήριξης για την προώθηση και Η μητροπολιτική πόλη της Μπολόνια και η περιφέρεια Emilia-Romagna στέκονται με τους αγρότες και τους παραγωγούς τους για να προστατεύσουν την απασχόληση και τις οικονομικές ευκαιρίες, το έργο και τα έσοδά τους. “

Ο κ. Guillaume Cros (FR / PES) , Αντιπρόεδρος της Περιφέρειας της Οκινάτια και ο εισηγητής της ΕΤΠ για την Κοινή Γεωργική Πολιτική, δήλωσε: «Η προτεραιότητα που δίδεται στις εξαγωγές και τις εισαγωγές έχει αποδυναμώσει τον γεωργικό τομέα της ΕΕ.

Ο κλιματικός στόχος της ΕΕ μας ωθεί επίσης να επανεξετάσουμε εμπορική πολιτική, δίνοντας προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή αγορά και θέτοντας το διεθνές εμπόριο στην κατάλληλη θέση της. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΤΠ κάλεσε την ΕΕ να χρησιμοποιήσει όλη την επιρροή της ως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας και εξαγωγέας τροφίμων παγκοσμίως για να αλλάξει τους διεθνείς εμπορικούς γεωργικούς κανόνες, ώστε να ενθαρρύνει μεγαλύτερη δικαιοσύνη και αλληλεγγύη στις εμπορικές σχέσεις» .

Ο κ. Basilio Horta (PT/PES), δήμαρχος της Sintra, δήλωσε: Η ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να προστατεύει και να υπερασπίζεται τους πολίτες της από τις αρνητικές συνέπειες των προστατευτικών πολιτικών των ΗΠΑ. Το διεθνές εμπόριο είναι ζωτικής σημασίας για τη γεωργία και τα αγροδιατροφικά προϊόντα και η επιτυχία της αντανακλάται στην ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων, ιδίως των ευρωπαίων παραγωγών. Αυτό δεν πρέπει να παρεμποδίζεται και τα μέτρα αντιστάθμισης της ΕΕ είναι απαραίτητα και επείγοντα για το σκοπό αυτό. Για τον Δήμο Sintra και στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής, η αμερικανική αγορά αντιπροσωπεύει εξαγωγές περίπου 31 ευρώ, 5 εκατ. ευρώ και εισαγωγές περίπου 12 εκατ. ευρώ. Έτσι, οποιαδήποτε προστατευτικά μέτρα στη χώρα αυτή, με τη μορφή νέων τιμολογίων ή άλλων, θα επηρεάσουν πάντοτε αρνητικά τον δήμο, τον επιχειρηματικό του ιστό και τους πολίτες του».

Η ισπανική ανακοίνωση προειδοποιεί ότι η επιβολή δασμών μπορεί να οδηγήσει σε κλιμάκωση φορολογικών μέτρων που θα βλάψουν άλλους παραγωγικούς τομείς τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έγγραφο απαιτεί εντατικότερη επικοινωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη ουσιαστικής συμφωνίας που θα διορθώσει την τρέχουσα κατάσταση. Υπογραμμίζει επίσης ότι οι εμπορικές συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών είναι ουσιώδεις για την ανάπτυξη του γεωργικού και γεωργικού τομέα των ευρωπαϊκών περιφερειών.

Με περισσότερες αναγγελίες που αναμένεται από τον ΠΟΕ για τη διαμάχη Airbus-Boeing, το έγγραφο ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει νέες παραμέτρους σχετικά με τις ενισχύσεις προς την αεροναυπηγική βιομηχανία και τον μεγαλύτερο σχεδιασμό μέτρων μετριασμού των τομέων που πλήττονται από εμπορικές διαφορές.