Πληρωμές ύψους 15.057.660,94 ευρώ, πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το διάστημα από τις 13/12/2019 έως τις 16/12/2019 σε 9.902 δικαιούχους.

Οι πληρωμές αφορούν στην πλειοψηφία τους το μέτρο 6.3 για την «ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» (14χίλιαρο). Οι υπόλοιπες αφορούν πρόωρη συνταξιοδότηση, επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού, προώθηση προϊόντων σε τρίες χώρες, τοπικές ομάδες ομάδες Leader, μεταποίηση, δασώσεις, κ.α.