Με επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ζητά την παράταση, τουλάχιστον έως τις 30-6-2020, της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για το Αγροτικό Τιμολόγιο στις υφιστάμενες και ηλεκτροδοτούμενες αρδευτικές εκμεταλλεύσεις.

Στην επιστολή σημειώνεται:

Σύμφωνα με την ΥΑ 140424/06.03.2017 η διαδικασία χορήγησης και διατήρησης του Αγροτικού Τιμολογίου για όλες τις υφιστάμενες και ηλεκτροδοτούμενες αρδευτικές εκμεταλλεύσεις επανακαθορίστηκε και βασιζόμενη σε αυτή η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ εν μέσω θέρους (δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου) ενημέρωσε τους πελάτες της για την διαδικασία που οφείλουν να ακολουθήσουν μέχρι τις 31/12/2019, προκειμένου να μην προχωρήσει σε μονομερή καταγγελία των Συμβάσεων Προμήθειας και την τελική διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε προκειμένου να δοθεί παράταση τουλάχιστον μέχρι 30/6/2020 από την ΔΕΗ ΑΕ για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για τους εξής λόγους:

– Σημαντικά έγγραφα για την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας είναι η προσκόμιση της Άδειας Χρήσης Ύδατος ή η βεβαίωση υποβολής αιτήματος για την χορήγηση Άδειας Χρήσης Ύδατος για ηλεκτροδοτούμενο έργο υδροληψίας από τους αρμόδιους φορείς (ΔΑΟΚ, ΤΟΕΒ κ.ο.κ.). Οι συνάδελφοι Γεωτεχνικοί που έχουν αναλάβει την έκδοση των βεβαιώσεων αυτών, δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό για την εξυπηρέτηση των πολιτών και απασχολούνται σε πυρετώδεις ρυθμούς. Ο μεγάλος όγκος βεβαιώσεων που πρέπει να εκδοθούν σε συνάρτηση με των μικρό αριθμό υπαλλήλων καθιστούν αδύνατη την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.

– Μεγάλος αριθμός πολιτών δεν είχε υποβάλλει εμπρόθεσμα αίτηση για την χορήγηση Άδειας Χρήσης Ύδατος για ηλεκτροδοτούμενο έργο υδροληψίας και νέοι φάκελοι υποβάλλονται αυτή την περίοδο.

– Το χρονικό διάστημα που έδωσε η ΔΕΗ ΑΕ ως προθεσμία είναι εξαιρετικά μικρό αν συνυπολογίσει κανείς ότι οι αγροτικές εργασίες κορυφώνονται στα τέλη του φθινοπώρου και δεν υπήρχε η δυνατότητα να απευθύνονται οι αγρότες στις αρμόδιες Υπηρεσίες για την συγκέντρωση των δικαιολογητικών.

– Στις περισσότερες των περιπτώσεων απαιτείται η αλλαγή επωνυμίας του αγροτικού τιμολογίου και η είσπραξη εγγύησης ( τουλάχιστον 130 €) για κάθε σημείο υδροληψίας, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολή την οικονομική τακτοποίηση των απαιτήσεων αυτών το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για τους αγρότες.