Με ανακοίνωσή τους οι “Φίλοι της Βέργας” εισηγούνται ένα πρόγραμμα ολιστικής και συμμετοχικής ανάπτυξης του Ταϋγέτου, συνοψίζοντας τις εμπειρίες τους από τις συναντήσεις εργασίας που προηγήθηκαν τον Οκτώβριο στο “Τουριστικό” Ταϋγέτου και στις 16 Δεκεμβρίου στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας.

Πιο αναλυτικά, η πρόταση στην οποία κατέληξαν προϋποθέτει τη συμμετοχική διαδικασία, ενώ περιλαμβάνει και τους 4 Δήμους: Καλαμάτας, Σπάρτης, Δυτικής και Ανατολικής Μάνης. Δίνει έμφαση στις παραδοσιακές κατασκευές ξερολιθιάς, αλλά και στην ψηφιακή χαρτογράφηση καλντεριμιών – μονοπατιών, με επισήμανση των παρόδιων ιστορικών και παραδοσιακών κτισμάτων και μνημείων. Προτείνει ακόμα την αρχιτεκτονική αποτύπωση αντιπροσωπευτικών κατασκευών και μνημείων, καθώς και την ιστορική τεκμηρίωση και χρονολόγηση οικισμών και μνημείων. Χρήσιμο εργαλείο μπορεί να αποτελέσει σε αυτό η συγκέντρωση και αξιοποίηση των βασικότερων μελετών και προτάσεων που υπάρχουν, όπως επισημαίνουν, ενώ χρήσιμη θα ήταν και η αξιοποίηση ανάλογων προγραμμάτων και εμπειριών, π.χ. στο Μαίναλο και στην Ηπειρο. Συμβουλεύουν λοιπόν ως μια καλή αφετηρία τη συνεργασία με σχετικούς ελληνικούς και διεθνείς φορείς, όπως: SPS (Ξερολιθιές), TIMS (Μυλολόγοι), “Ανθη της Πέτρας”, Menalon Trail κ.λπ. Ακόμη τη συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα και επιστήμονες που έχουν ενδιαφερθεί, όπως είναι οι Σχολές Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων του ΕΜΠ, το Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Γεωπονικές Σχολές.

Επιπρόσθετα, προτείνουν τη συγκρότηση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) και Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Επιχειρήσεων, για τον συντονισμό, την προώθηση του όλου προγράμματος και ειδικότερα των επί μέρους δράσεων, εκδηλώσεων, χρηματοδοτήσεων.

Γενικοί στόχοι του προγράμματος όπως τους περιγράφουν είναι: α) Διάσωση, προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου, της τοπικής χλωρίδας και πανίδας του Ταϋγέτου, αυτοδύναμη αναβίωση και ανάπτυξη των ορεινών οικισμών, ήπια και βιώσιμη τουριστική και επιχειρηματική ανάπτυξη, αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. β) Εκπόνηση και αξιοποίηση επί μέρους προγραμμάτων εναλλακτικού – θεματικού τουρισμού. γ) Ενίσχυση και προώθηση των τοπικών επιχειρήσεων και προϊόντων, με έμφαση στη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, στη μεταποίηση και τυποποίηση προϊόντων. δ) Αποκατάσταση και (φιλικός στο περιβάλλον) εκσυγχρονισμός των υποδομών. ε) Συστηματική ενημέρωση – ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού.

Αναφέρουν μάλιστα ότι εκκρεμεί επιβεβαίωση – οριστικοποίηση προσχεδίου για σχετική ενημερωτική ημερίδα στην Καλαμάτα το Μάρτιο του 2020 και συνδυασμός με τις εκδηλώσεις τού “Καλαμάτα 2021”, καθώς και για παρόμοια ημερίδα στη Σπάρτη το Μάιο του 2020.