Η χώρα µας διαθέτει πλέον ισχυρή, πολυδιάστατη και εξωστρεφή διπλωµατία, πολιτική αποφασιστικότητα και ξεκάθαρη στρατηγική. Κι όταν δεν έχουµε να ασχοληθούµε µε καταστροφικές «διαπραγµατεύσεις» και επικίνδυνες µπλόφες απέναντι στους εταίρους µας, έχουµε το περιθώριο να αξιοποιήσουµε διπλωµατικό κεφάλαιο και να ισχυροποιήσουµε ουσιαστικά τη χώρα µας στη διεθνή σκηνή. Σε όλες τις ευρωπαϊκές προκλήσεις η Ελλάδα δηλώνει πια παρούσα όχι ως κοµπάρσος, αλλά ως πρωταγωνιστής.

∆ηλώνει παρούσα στη συζήτηση για τη διεύρυνση της Ε.Ε. προς τα ∆υτικά Βαλκάνια. Η χώρα µας, ως το παλαιότερο µέλος της Ε.Ε. στην περιοχή, λειτουργεί εξισορροπητικά, αλλά όχι φοβικά. Και, φυσικά, αναλαµβάνει ενεργά πρωτοβουλίες προκειµένου να συνεννοηθούν και να καταλήξουν σε κοινό τόπο οι γείτονές της µε τους Ευρωπαίους εταίρους της. ∆ηλώνει, επίσης, παρούσα στη διαχείριση του Brexit, για το οποίο το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών προετοιµάζεται οργανωτικά, νοµοθετικά και επιχειρησιακά εδώ και µήνες.

Το έχω πει και θα το επαναλάβω: η Ελλάδα βλέπει στην κρίση του Brexit την ευκαιρία. Από τo Brexit, όσο κι αν δεν το θέλαµε ως Ελληνες και ως Ευρωπαίοι, η χώρα µας µπορεί να βγει κερδισµένη, θέτοντας εκ νέου τις σχέσεις της µε τη Μ. Βρετανία σε ένα νέο πλαίσιο. Και δηλώνει, φυσικά, παρούσα στο γεωπολιτικό παιχνίδι που ξεδιπλώνεται στη ΝΑ Μεσόγειο. Κι εκεί, περισσότερο από όλα, κεφαλαιοποιεί την εµπιστοσύνη που ανέκτησε αυτή η κυβέρνηση. Το είδαµε, άλλωστε, τόσο στο Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων όσο και στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, όπου η Ελλάδα ζήτησε και έλαβε από τους εταίρους της ρητή και ανεπιφύλακτη στήριξη στις θέσεις της για την τουρκική παραβατικότητα. Για πρώτη φορά η Ευρώπη καταδίκασε οµόφωνα την Τουρκία τόσο ξεκάθαρα σε τόσο υψηλό επίπεδο.

Τέλος, είναι η ώρα να αναδιατάξουµε το αναπτυξιακό ελληνικό πρότυπο. Να πάψουµε, ως κοινωνία, µόνο να καταναλώνουµε και να αντιµετωπίσουµε ευθέως τις διαρθρωτικές αδυναµίες του παραγωγικού µας συστήµατος, κατευθύνοντας τις εγχώριες και ξένες επενδύσεις σε τοµείς υψηλής διεθνούς ανταγωνιστικότητας και σε κλάδους που παρουσιάζουν δυναµικότητα, εξωστρέφεια και υψηλή προστιθέµενη αξία.

*Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης είναι αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών


Πηγή: parapolitika.gr –
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης: Η Ελλάδα πρωταγωνίστρια δύναµη στο διεθνές στερέωµα