Κοινοβουλευτική Αναφορά κατέθεσε ο βουλευτής Χαλκιδικής και υπεύθυνος Κοινοβουλευτικού Τομέα Εργασίας για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης του Κινήματος Αλλαγής, Απόστολος Πάνας, προωθώντας στον υπουργό και στην αρμόδια υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το αίτημα-υπόμνημα του Αγροτικού Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Νικήτης ‘’ΣΙΘΩΝ’’ για την εξαίρεσή του από την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 788/334896/23.12.2019 ΦΕΚ 4871) για το Πρόγραμμα Μελισσοκομίας 2020-2022.

Ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός ‘’ΣΙΘΩΝ’’ ζητά τη διόρθωση της ως άνω ΚΥΑ για την ένταξή του στο Πρόγραμμα ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων μελιού. Το εργαστήριο αυτό λειτουργούσε ομαλά τα προηγούμενα χρόνια επωφελούμενο από τη ‘’Δράση 4.2 Στήριξη εργαστηρίων ανάλυσης μελιού’’, παρέχοντας
προστιθέμενη αξία στην παραγωγή και εμπορία των προϊόντων μελιού.

Ο Απ. Πάνας δήλωσε σχετικά: “Είναι λυπηρό η Κυβέρνηση να μην ενισχύει προσπάθειες για την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων μελιού που είναι από τα βασικά παραγόμενα αγαθά της χώρας μας, όπως αυτή του ‘’ΣΙΘΩΝ’’. Η λειτουργία του εργαστηρίου του Συνεταιρισμού αυτόν ακριβώς τον σκοπό εξυπηρετούσε όλα τα προηγούμενα χρόνια και είναι επιβεβλημένη η συνέχιση του έργου αυτού, με τη διόρθωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης”.

Αναλυτικά το κείμενο της Κοινοβουλευτικής Αναφοράς έχει ως εξής:

Θέμα: «Δράση 4.2 Στήριξη εργαστηρίων ανάλυσης μελιού»

Κύριοι Υπουργοί,
Σας προωθώ το υπόμνημα του Αγροτικού Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Νικήτης ‘’ΣΙΘΩΝ’’ που αφορά την εξαίρεσή του από την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 788/334896/23.12.2019 ΦΕΚ 4871) για το Πρόγραμμα Μελισσοκομίας 2020-2022 και με το οποίο ζητάται η τροποποίηση της εν λόγω ΚΥΑ για να συνεχιστεί η λειτουργία του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων μελιού το οποίο με επιτυχία λειτουργούσε τα προηγούμενα χρόνια.

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες και για την ενημέρωσή μας ως προς αυτές.

Ακολουθεί το υπόμνημα του Αγροτικού Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Νικήτης: