Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη γνωμάτευση για την απαγόρευση των φυτοφαρμάκων chlorpyrifos και chlorpyrifos-methyl μετά την επιβεβαίωση από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) των βλαβερών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία, ιδίως τη γονιδιοτοξικότητα και τις νευροτοξικές επιδράσεις στην ανάπτυξη.

Η αρμόδια Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδη , τόνισε: “Η προστασία των πολιτών από επικίνδυνες χημικές ουσίες αποτελεί προτεραιότητα της εντολής μου και του Πράσινου Συμφώνου για την Ευρώπη .Η Επιτροπή δεν θα διστάσει να απαγορεύσει οποιοδήποτε φυτοφάρμακο για το οποίο έχει αποδειχθεί επικίνδυνο αντίκτυπο στην υγεία. Τώρα ζητώ από τα κράτη μέλη να αποσύρουν από τις εθνικές τους αγορές προϊόντα που περιέχουν αυτές τις δύο ουσίες”.