Πηγή: parapolitika.gr –
Απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας