Εκτός του προγράμματος δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων ανέργων, πρώην αυτοαπασχολούμενων, μένουν πρώην ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, σύμφωνα με τον Βουλευτή Χαλκιδικής με το Κίνημα Αλλαγής, Απόστολο Πάνα.

Σε σχετική ερώτηση που κατέθεσε προς τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υπποθέσεων υπογραμμίζει ότι η προϋπόθεση καταβολής της μηνιαίας εισφορά ύψους δέκα (10) ευρώ για ένα τουλάχιστον έτος, δεν ήταν ποτέ καταβλητέα για την κατηγορία αυτή των πρώην ασφαλισμένων στον ΟΓΑ και νυν ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ μετά την ενοποίηση των Ταμείων. “Κατά συνέπεια η παραπάνω κατηγορία πρώην ασφαλισμένων στον ΟΓΑ δεν μπορεί να ενταχθεί στο εν λόγω Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, παρόλο που πληροί όλες τις άλλες προϋποθέσεις και λόγω της αναγκαιότητας να συντρέχουν σωρευτικά όλα τα κριτήρια υπαγωγής, οι σχετικές αιτήσεις απορρίπτονται”, υπογραμμίζει ο βουλευτής.

Συμπληρώνει δε πως ο αρμόδιος υπουργός δυστυχώς δεν απαντά στο πώς θα θεραπευθεί η αδικία αυτή.

Στην απάντηση του υπουργού, Ιωάννη Βρούτση, σημειώνεται χαρακτηριστικά: ” Στην παρ. 4.1 του Κεφαλαίου 4 “Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής” της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 2/2019 αναφέρονται τα εξής: “4.1.5. Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας της παρ. β’ του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), τη μηνιαία εισφορά ύψους δέκα (10) ευρώ για ένα (1) τουλάχιστον έτος”.