Μειωμένη στα 64,6 ευρώ το στρέμμα θα ανέλθει η ειδική ενίσχυση βάμβακος για το 2019, σύμφωνα με γραπτή απάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μ. Βορίδη, σε σχετική ερώτηση βουλευτών.

Ο Μ. Βορίδης κάνει λόγο για μείωση του καθαρού κέρδους των βαμβακοπαραγωγών για την τρέχουσα περίοδο εξαιτίας της αύξησης των καλλιεργούμενων εκτάσεων αλλά και της χαμηλής τιμής του σε διεθνές επίπεδο, «χωρίς ωστόσο αυτό  να αποτελεί μόνιμη κατάσταση για τον τομέα», όπως τονίζει.

Στο μεταξύ, στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται και  το  φαινόμενο  των  ψευδών  (εικονικών)  δηλώσεων,  ώστε να εντοπίζονται τυχόν επιτήδειοι που δεν προχωρούν σε ολοκληρωμένη καλλιέργεια. Με τη μέθοδο της τηλεπισκόπησης, αλλά και επιτόπια στο χωράφι, τα κλιμάκια  του  ΟΠΕΚΕΠΕ  έχουν  ήδη  ξεκινήσει  τους  ελέγχους,  προκείμενου  να διασφαλιστεί ότι μόνο όσοι αγρότες καλλιεργούν και παράγουν βαμβάκι θα λάβουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση.

Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού,  η ειδική ενίσχυση που χορηγείται, βάσει του ενωσιακού θεσμικού πλαισίου για την καλλιέργεια βαμβακιού «ανέρχεται σε 749,38€/εκτάριο για βασική έκταση 250.000 εκταρίων μέχρι και το έτος  2020.  Επιπλέον, χορηγείται  ενίσχυση  2€/ha  στα  μέλη  διεπαγγελματικών οργανώσεων. Επισημαίνεται ότι, λόγω της αύξησης της καλλιεργούμενης έκτασης κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, αναμένεται μείωση της συνδεδεμένης ενίσχυσης.  Αυτό  σημαίνει  ότι για  τα  περίπου 2,9  εκ.  στρ. που  είναι  η καλλιεργούμενη έκταση για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, η ενίσχυση θα διαμορφωθεί περίπου στα 646€/εκτάριο.

Σημειώνεται ότι, τα τελευταία έτη παρατηρούνται σημαντικές αυξομειώσεις τόσο στην καλλιεργούμενη έκταση, όσο και στην τιμή αγοράς σύσπορου βαμβακιού από τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις. Κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, λόγω της αύξησης  της  καλλιεργουμένης έκτασης,  δηλαδή  της αύξησηςτης  προσφοράς βαμβακιού,  καθώς  και  της  χαμηλής  τιμής του σε  διεθνές  επίπεδο  αναμένεται μείωση  του  καθαρού  κέρδους  των  βαμβακοπαραγωγών,  χωρίς ωστόσο αυτό  να αποτελεί μόνιμη κατάσταση για τον τομέα, αφού το βαμβάκι αποτελεί έναν από τους ευνοημένους κλάδους και με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).

Η μέση τιμή αγοράς του σύσπορου βαμβακιού κατά τη φετινή χρονιά κυμαίνεται σε χαμηλά  επίπεδα,  περίπου  0,40€/κιλό,  σε  αντίθεση  με  την  προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο, όπου η αντίστοιχη τιμή ήταν 0,50€/κιλό. Σημειώνεται ότι, η διεθνής τιμή βαμβακιού, που είναι χρηματιστηριακός δείκτης και ως εκ τούτου δεν ανταποκρίνεται στην ελληνική πραγματικότητα, κυμάνθηκε από 0,54 -0,58€/κιλό κατά τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2018 (έναρξη της εκκοκκιστικής περιόδου -επάρκεια βαμβακιού στην αγορά), ενώ κατά τον ίδιο μήνα του τρέχοντος έτους η αντίστοιχη τιμή διαμορφώθηκε στα 0,46-0,47 €/κιλό. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η τιμή αγοράς του σύσπορου βαμβακιού εξαρτάται από τις διακυμάνσεις τηςδιεθνούς τιμής,  από  τα  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  αυτού,  καθώς  και  από  τη  συνολική παραγωγή».