Με το ποσό των 200 εκατομμυρίων ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα χρηματοδοτηθούν εκστρατείες προώθησης των ευρωπαϊκών προϊόντων αγροδιατροφής τόσο στο εσωτερικό όσο και εκτός Ένωσης, με τη σχετική υποβολή προτάσεων να έχει ξεκινήσει από χθες.

Τα 118 εκατ. ευρώ θα χορηγηθούν σε εκστρατείες για χώρες με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, όπως ο Καναδάς, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Κορέα, το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι υπόλοιπες προορίζονται για την προώθηση προϊόντων εντός της επικράτειας της ΕΕ. 

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι ανοιχτή σε ένα ευρύ φάσμα οργανισμών, όπως επαγγελματικές ενώσεις, ομάδες παραγωγών και ομάδες γεωργικών ειδών διατροφής που είναι υπεύθυνες για δραστηριότητες προώθησης. Τα λεγόμενα “απλά” προγράμματα μπορούν να υποβάλλονται από έναν ή περισσότερους οργανισμούς από το ίδιο κράτος μέλος. Τα “πολλαπλά” προγράμματα μπορούν να υποβάλλονται από τουλάχιστον δύο οργανισμούς από τουλάχιστον δύο κράτη μέλη ή από έναν ή περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. 

Οι εκστρατείες θα πραγματοποιηθούν σε διάστημα τριών ετών, η δε προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει στις 16 Απριλίου 2020.