Σύσκεψη για την στήριξη της Κτηνοτροφίας πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μετά από σχετική πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, Άμπα Βασίλειο, με τη συμμετοχή των δημάρχων, των Αρμοδίων Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καθώς και Κτηνοτροφικών Συλλόγων/ Συνεταιρισμών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης επεσήμανε ότι η  οργάνωση της καταγραφής των στοιχείων των Γεωργοκτηνοτροφικών  Εκμεταλλεύσεων κρίνεται επιτακτική για να μπορέσουν να υλοποιηθούν οι  όποιες δράσεις. Τόνισε ακόμα την ανάγκη ομαδοποίησης των προβλημάτων και  την πρόθεση της Περιφέρειας για υλοποίηση έργων υποδοχής στην  κτηνοτροφία.

Παρουσιάστηκαν τα προβλήματα των κτηνοτρόφων σχετικά με τις  αδειοδοτήσεις των σταβλικών εγκαταστάσεων, την ηλεκτροδότηση και ύδρευση σε βοσκοτόπια και στάβλους καθώς και οι δυσκολίες λόγω μη ύπαρξης αγροτικής οδοποιίας.

Κλείνοντας την συζήτηση ο κ. Άμπας, ζήτησε τη συνεργασία όλων, ώστε να βρεθούν λύσεις για την ωρίμανση των διαδικασιών προκειμένου να υπάρξει ετοιμότητα για τη μεταλιγνιτική εποχή.