Την ενίσχυση των προσπαθειών βελτίωσης της βιοποικιλότητας, με τη διάθεση τουλάχιστον του 10% του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2012 – 2027, ζητούν οι ευρωβουλευτές. Στην κατεύθυνση αυτή υπογραμμίζουν την ανάγκη για περισσότερο βιώσιμες γεωργικές και δασοκομικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων δεσμευτικών στόχων σε ολόκληρη την ΕΕ για μείωση των εκπομπών από τη χρήση φυτοφαρμάκων.

Συγκεκριμένα, με ψήφισμά του,  το ευρωκοινοβούλιο καλεί σε νομικά δεσμευτικούς στόχους, κατά τα πρότυπα της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, ενόψει του συνεδρίου για τη Βιοποικιλότητα του ΟΗΕ, στο Κουνμίνγκ της Κίνας, τον Οκτώβριο. Οι στόχοι θα πρέπει να έχουν χρονοδιάγραμμα, δείκτες επιδόσεων και μηχανισμούς αξιολόγησης με βάση κοινούς κανόνες.

Επισημαίνεται επίσης ότι  η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τουλάχιστον το 30% του εδάφους της ΕΕ αποτελείται από προστατευμένες φυσικές περιοχές και ότι θα αποκατασταθούν τα υποβαθμισμένα οικοσυστήματα μέχρι το 2030.

“Για το Κοινοβούλιο, τα κρίσιμα σημεία θα είναι ο ορισμός των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων στόχων για τη βιοποικιλότητα που θα πρέπει να περιλαμβάνουν καλύτερη προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων, μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων στην Ευρώπη και βιώσιμη γεωργία και αλιευτικό κλάδο. Το 2020 θα είναι ένα έτος κλειδί για τη βιοποικιλότητα με την IUCN τον Ιούνιο στη Μασσαλία και την COP15 τον Οκτώβριο στην Κίνα », δήλωσε ο κ. Pascal Canfin, πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος.

Η σύμβαση του ΟΗΕ για τη βιοποικιλότητα τέθηκε σε ισχύ στις 29 Δεκεμβρίου 1993. Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα παραστεί στην 15η σύνοδό της στο Κουνμίνγκ της Κίνας, από τις 19 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου 2020, όπου αναμένεται να υιοθετήσει ένα παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020 που θα καθορίζει τη διεθνή πορεία για τα επόμενα τουλάχιστον 10 χρόνια.

Η σημασία της βιοποικιλότητας

Η βιοποικιλότητα ή η ποικιλία όλων των ζωντανών πραγμάτων στον πλανήτη μας μειώνεται με ανησυχητικό ρυθμό τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, όπως οι αλλαγές στη χρήση γης, η ρύπανση και η κλιματική αλλαγή. Η βιοποικιλότητα μας παρέχει καθαρό αέρα, γλυκό νερό, καλής ποιότητας έδαφος και επικονίαση των καλλιεργειών. Μας βοηθά να καταπολεμήσουμε την αλλαγή του κλίματος και να την προσαρμόσουμε και να μειώσουμε τον αντίκτυπο των φυσικών κινδύνων.

Σε έκθεση του ΟΗΕ που δημοσιεύθηκε το 2019, οι επιστήμονες προειδοποίησαν ότι ένα εκατομμύριο είδη – από τα εκτιμώμενα συνολικά οκτώ εκατομμύρια – απειλούνται με εξαφάνιση, πολλά μέσα σε δεκαετίες. Ορισμένοι ερευνητές θεωρούν μάλιστα ότι είμαστε στη μέση του έκτου μαζικού γεγονότος εξαφάνισης στην ιστορία της Γης.