Τη δέσμευση της ΕΕ να θέσει την κλιματική δράση στο επίκεντρο της εξωτερικής της πολιτικής ανανέωσε χθες το Συμβούλιο της Ένωσης, υπογραμμίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια υπαρκτή απειλή για την ανθρωπότητα και τη βιοποικιλότητα.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών μελών της ΕΕ ενέκριναν χθες συμπεράσματα σχετικά με την κλιματική διπλωματία, κάτι που αποτελεί σαφή ένδειξη ότι το κλίμα θα αποτελέσει το 2020 μια από τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης.

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια υπαρκτή απειλή για την ανθρωπότητα και τη βιοποικιλότητα σε όλες τις χώρες και τις περιφέρειες και απαιτεί επείγουσα συλλογική αντίδραση. Τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να παροτρύνει τις τρίτες χώρες να εντείνουν τις προσπάθειές τους παράλληλα με την ΕΕ και να τις στηρίξουν σε αυτές με όλα τα μέσα. Τα συμπεράσματα υπογραμμίζουν επίσης τη σημασία της ενίσχυσης των δραστηριοτήτων ενημέρωσης για τις κλιματικές ενέργειες με τις χώρες εταίρους και τις περιφερειακές οργανώσεις, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των προσεχών συνόδων κορυφής.

Σύμφωνα με τη δέσμευσή της για την συμφωνία των Παρισίων, το στόχο της επίτευξης μιας κλιματικά ουδέτερης ΕΕ από το 2050 και τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2019, το Συμβούλιο καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εργαστούν από κοινού και επειγόντως προς την κατεύθυνση μιας στρατηγικής προσέγγιση για την κλιματική διπλωματία έως τον Ιούνιο του 2020.