“Η βιομηχανία οίνου προσαρμόζεται σε μια νέα γενιά καταναλωτών, οι οποίοι αλλάζουν τον τρόπο ζωής και τις προτιμήσεις τους”, υπογραμμίζει η DG Agri.

Για την επόμενη δεκαετία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει μείωση της κοινοτικής παραγωγής και εμπορίας του οίνου, καθώς επίσης και επιβράδυνση των εξαγωγών.

Όπως ενημερώνει η ΚΕΟΣΟΕ, το 2030, η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει συγκομιδή 155 εκατομμυρίων εκατόλιτρων. Με άλλα λόγια, η μέση μείωση της παραγωγής θα ανέλθει σε ποσοστό 0,5% σε δέκα χρόνια. Αυτή η νέα πτώση θα ήταν μικρότερη λόγω της μείωσης των μέσων αποδόσεων (σταθερή στα 53 hl / ha παρά τις αυξημένες περιβαλλοντικές απαιτήσεις), αλλά και με μια σχεδόν αόρατη πτώση του παραγωγικού δυναμικού (σταθερή στα 3 εκατ. εκτάρια, αλλά με πτώση 0,9% των μικρών αμπελώνων). Για τη DG Agri, η ευρωπαϊκή παραγωγή οίνου θα συγκεντρωθεί σε λιγότερους με τη συνταξιοδότηση μιας μεγάλης ηλικιακής ομάδας ιδιοκτητών, χωρίς όμως να υπάρχουν αγοραστές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζει επίσης αυτήν τη πρόβλεψη μείωσης στην παραγωγή οίνου στην μικρή ανταγωνιστικότητα των αμπελώνων που δεν ανταποκρίνεται πλέον στις απαιτήσεις των καταναλωτών. “Η κατανάλωση κόκκινου κρασιού ειδικότερα, που συχνά συνδέεται με το παραδοσιακό δείπνο στο σπίτι, μειώνεται στην Ευρώπη. Η ζήτηση λευκών, ροζέ και αφρωδών οίνων, τα οποία έχουν γενικά χαμηλότερα επίπεδα αλκοόλ και μπορούν να καταναλώνονται σε περισσότερες περιπτώσεις, αυξάνεται “, αναφέρει στο σημείωμά της.

24,5 λίτρα / έτος

Μεταξύ των ανησυχιών για την υγεία και των μεταβολών στον χρόνο κατανάλωσης, ο όγκος του οίνου που καταναλώνεται ετησίως στην Ευρώπη προβλέπεται ότι θα μειωθεί στα 24,5 λίτρα ανά ενήλικα το 2030 (σε σύγκριση με 25,3 λίτρα / έτος το 2019 και 25,9 λίτρα / έτος το 2012) . Αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο στις πωλήσεις των ευρωπαϊκών οίνων, αφού το 80% του όγκου τους καταναλώνεται στην ευρωπαϊκή κοινή αγορά *.

“Γεωγραφική ένδειξη”

Ο όγκος των εξαγωγών έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία (+6%, φτάνοντας τα 24 εκατομμύρια εκατόλιτρα το 2019), η ανάπτυξη όμως θα είναι ασθενέστερη τα επόμενα δέκα χρόνια (+ 1%, φθάνοντας τα 26 εκατομμύρια εκατόλιτρα το 2030). “Παρά τον έντονο ανταγωνισμό από άλλες χώρες παραγωγής και τις πιθανές εμπορικές εντάσεις, ιδίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ευρωπαϊκές εξαγωγές θα καθοδηγούνται από την υψηλή ζήτηση οίνων με γεωγραφική ένδειξη” υπογραμμίζει η DG Agri.

* Πέντε κράτη μέλη αντιπροσωπεύουν το 70% της κατανάλωσης (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο).