Το έργο «Skills Alliance for Sustainable Agriculture – SAGRI», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+, με συντονιστή το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Παπαδάκη και το ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ προσκαλούν νέους αγρότες και άλλους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στο τελικό συνέδριο του έργου το οποίο θα διεξαχθεί την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10.30 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Γερμανός» Αίθουσα D – στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, κατά την διάρκεια της 28ης Διεθνούς Έκθεσης Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων «AGROTICA».

Στόχος του συνεδρίου είναι να παρουσιαστούν οι θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν και τα σεμινάρια εκπαίδευσης αγροτών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου καθώς και οι μελλοντικές δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν μετά την λήξη του έργου.

Σκοπός του έργου SAGRI «Sustainable Agriculture» είναι να παράσχει στους αγρότες και σε άλλους ενδιαφερόμενους γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στον τομέα της αγρό-περιβαλλοντικής τεχνολογίας για τη βιώσιμη γεωργία.