Πληρωμές ύψους 458.839,34 ευρώ πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τις 22/01/2020 έως τις 23/01/2020.

Οι πληρωμές αφορούν σε δράσεις όπως μακροχρόνια παύση γαιών, ομάδες τοπικής δράσης leader, δασώσεις, βιολογική γεωργία και οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 88.