Με απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίθηκε η υλοποίηση του προγράμματος για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2020, 2021 και 2022.

Σκοπός της απόφασης είναι η θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων όσον αφορά στην υλοποίηση των μέτρων και επιμέρους δράσεων του μελισσοκομικού προγράμματος της χώρας για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας για τα έτη εφαρμογής 2020, 2021 και 2022 (στο εξής «μελισσοκομικό πρόγραμμα»), όπως το πρόγραμμα αυτό εγκρίθηκε με την Εκτελεστική Απόφαση. Περίοδος εφαρμογής: Ως μελισσοκομικό έτος ορίζεται το χρονικό διάστημα δώδεκα (12) διαδοχικών μηνών από 1η Αυγούστου έως 31η Ιουλίου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Τα μέτρα και οι επιμέρους δράσεις κάθε ενός από τα μελισσοκομικά προγράμματα 2020, 2021 και 2022 υλοποιούνται εντός του μελισσοκομικού έτους 2020, 2021 και 2022 αντίστοιχα. Εγκεκριμένα μέτρα και επιμέρους δράσεις του μελισσοκομικού προγράμματος: Κατά τα μελισσοκομικά προγράμματα 2020, 2021 και 2022 υλοποιούνται τα παρακάτω μέτρα και επιμέρους δράσεις όπως αυτά εγκρίθηκαν με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/974 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.