«Ναι» είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας στην μεταφορά των υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων  του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στο επανασυσταθέν υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

 Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε νόμιμο το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα  υπογράφεται από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

 Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ιδρύθηκε αρχικά το 2016 ως υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και  στις 8 Ιουλίου 2019 καταργήθηκε, ενώ στις 15 Ιανουαρίου 2020, επανασυστάθηκε.

 Με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, με την ίδια μισθολογική κατάσταση και σχέση εργασίας, οι εξής υπηρεσίες του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:

 -Γενική διεύθυνση διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών,

 -Διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου,

 -Αυτοτελές τμήμα πολιτικού σχεδιασμού,

 -Αυτοτελές τμήμα υποστήριξης συμβουλίου στρατηγικού σχεδιασμού,

 -Αυτοτελές τμήμα κοινοβουλευτικού ελέγχου και νομοθετικής πρωτοβουλίας και

 -Αυτοτελές τμήμα διεθνών και Ευρωπαϊκών σχέσεων.

 Παράλληλα, σύμφωνα με το σχέδιο διατάγματος οι δαπάνες του ανασυσταθέντος υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου εξακολουθούν να βαρύνουν εις 31 Δεκεμβρίου 2020, τον προϋπολογισμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ενώ σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού δεν προκαλείται νέα δαπάνη.
Πηγή: parapolitika.gr –
Πράσινο φως από το ΣτΕ για τις αρμοδιότητες του υπουργείου Μετανάστευσης