Αυξήθηκαν τα κονδύλια που κατανεμήθηκαν στο Βόρειο Αιγαίο για το Μέτρο των Σχεδίων Βελτίωσης, με το τελικό ποσό να διαμορφώνεται στα 46.000.000 και πλέον, προσαυξημένο κατά 192% της αρχικής κατανομής που είχε η Περιφέρεια. Η αύξηση αυτή, σύμφωνα με το παράρτημα Αιγαίου του ΓΕΩΤΕΕ, αποκαθιστά μέρος των στρεβλώσεων της προηγούμενης κατανομής, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους αγρότες να ωφεληθούν από τα επενδυτικά κονδύλια. Οφείλεται δε τόσο στην πίεση του επενδυτικού ενδιαφέροντος όσο και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου.

Το θέμα συζητήθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη ύστερα από πρωτοβουλία του παραρτήματος Αιγαίου του ΓΕΩΤΕΕ με εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠ.Α.Α.Τ. και παραγωγικούς φορείς του νησιού. Μέσα από τη σύσκεψη και τα αιτήματα που τέθηκαν από τους εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων και φορέων αναδείχθηκαν οι ανάγκες και τα σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας του τόπου, ενώ ταυτόχρονα προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα που συνοψίζονται:

– στη δέσμευση της διατήρησης του κανονισμού μικρών νησιών Αιγαίου στον Εθνικό φάκελο της νέας ΚΑΠ

– στη διεκδίκηση αύξησης κονδυλίων που σχετίζονται με τον κανονισμό και τη νησιωτικότητα.

– στη διασφάλιση των επιδοτήσεων του νησιού για τη στρεμματική ενίσχυση ελαιώνα, την ειδική επιδότηση γάλακτος και μεταφοράς ζωοτροφών, αλεύρων, καθώς και το σύνολο των ειδικών ενισχύσεων των αγροτικών προϊόντων των νησιών

– στην αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για την προώθηση των ξεχωριστών αγροτικών προϊόντων της Λέσβου και τη στήριξη των ελαιοπαραγωγών

– στην ανταπόκριση του αιτήματος της αυξημένης ζήτησης των Μέτρων Leader και των Σχεδίων Βελτίωσης και Μεταποίησης.