Πληρωμές ύψους 1.487.207,11 ευρώ πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε 130 δικαιούχους το διάστημα από τις 24/01/2020 έως τις 27/01/2020.

Οι πληρωμές αφορούν σε μέτρα και προγράμματα όπως μεταποίηση και εμπορία τροφίμων, επιχειρησιακά προγράμματα φρούτων, δασώσεις, νιτρορύπανση, τοπικές ομάδες leader, γενετικοί πόροι, μεταφορικά, κ.ά.