Πληρωμές ύψους 1.148.333,87 ευρώ πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε 141 δικαιούχους στο διάστημα από τις 28/01/2020 έως τις 29/01/2020.  

Οι πληρωμές (161 δικαιούχοι) αφορούν σε δράσεις και μέτρα όπως η βιολογική γεωργία και η βιολογική κτηνοτροφία, δασώσεις, leader, νέοι αγρότες, ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού κ. ά.