Σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία έκθεση για το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων, τον Νοέμβριο του 2019 η μηνιαία αξία των εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ συνέχισε να αυξάνεται και διαμορφώθηκε στα 13,43 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 7,3% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2018.

Στο μεταξύ, οι μηνιαίες εισαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων υποχώρησαν ελαφρώς στα 9,78 δισ. ευρώ, ποσό μειωμένο κατά 5,7% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2018. Κατά συνέπεια, το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων κατέγραψε μηνιαίο πλεόνασμα ύψους 3,65 δισ. ευρώ.

Η μεγαλύτερη αύξηση των μηνιαίων εξαγωγών καταγράφηκε για τις αγορές της Κίνας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου. Από πλευράς προϊόντων, η αύξηση οφείλεται κυρίως στο χοιρινό, το σιτάρι και τα εντόσθια.

Η μηνιαία έκθεση εριλαμβάνει και μια επισκόπηση του εμπορίου αγροδιατροφικών προϊόντων κατά το τελευταίο 12μηνο, η οποία καλύπτει το εμπορικό ισοζύγιο, την εξέλιξη ανά κατηγορία προϊόντων και τους κύριους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ.