Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) επεκτείνει τη βάση δεδομένων κατανάλωσης τροφίμων με μια νέα παρτίδα δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο του σχεδίου EU Menu. Στόχος η αξιολόγηση των ζητημάτων που σχετίζονται με τους πιθανούς κινδύνους στα τρόφιμα.

Η νέα έκδοση περιλαμβάνει εννέα πρόσθετες δειγματοληπτικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε έξι χώρες – την Αυστρία, το Βέλγιο, την Κύπρο, την Ελλάδα, τις Κάτω Χώρες και τη Σλοβενία. Οι έρευνες παρέχουν νέες πληροφορίες σε όλες τις ηλικιακές ομάδες που καλύπτονται από το μενού της ΕΕ – βρέφη, νήπια, παιδιά, εφήβους, ενήλικες, ηλικιωμένοι και ειδικές ομάδες. Για πρώτη φορά, τα στατιστικά στοιχεία κατανέμονται ανά φύλο.

Στόχος του σχεδίου EU Menu είναι η συλλογή υψηλής ποιότητας, εναρμονισμένων δεδομένων από τα κράτη μέλη, που καλύπτουν όλες τις ηλικιακές ομάδες από τριών μηνεών έως 74 ετών. Η τυποποίηση του τρόπου συλλογής των δεδομένων καθιστά ευκολότερη τη σύγκριση των πληροφοριών και βελτιώνει την ποιότητα των αξιολογήσεων κινδύνου που διενεργούνται από την ΕΑΑΤ και βασίζονται σε διαιτητικές πληροφορίες.

Η Σοφία Ιωαννίδου, διευθυντής του έργου EU Menu, δήλωσε: “Αυτή η έκδοση αυξάνει σημαντικά το ποσοστό εναρμονισμένων πληροφοριών στη βάση δεδομένων. Οι προσθήκες σημαίνουν ότι περισσότερες από τις μισές έρευνες που κάλυπταν βρέφη, νήπια, εφήβους, ενήλικες και ειδικές ομάδες πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία του μενού EU. Το έργο συνεχίζει να σημειώνει μεγάλη πρόοδο χάρη στη δέσμευση των εταίρων της EFSA στα κράτη μέλη”.

Από το 2011, η EΑΑΤ έχει παράσχει οικονομική στήριξη και καθοδήγηση σχετικά με τη συλλογή δεδομένων σε 21 χώρες στο πλαίσιο του μενού της ΕΕ. Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί 17 έρευνες από 11 χώρες. Στη βάση δεδομένων της ΕΑΑΤ θα προστεθούν επιπλέον έρευνες κατά τα προσεχή έτη.