Τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον της μελισσοκομίας στην ΕΕ κρούουν οι ευρωπαίοι αγρότες καθώς πέρα από την πτώση της παραγωγής λόγω κλιματολογικών συνθηκών και τη μείωση των τιμών του προϊόντος, έχουν να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες εισαγωγές μελιού, κυρίως από την Κίνα, σε πολύ χαμηλές τιμές. Η κατάσταση, σύμφωνα με τις αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca, απειλεί το μέλλον περίπου 10 εκατομμυρίων κυψελών σε ολόκληρη την ΕΕ,  και γενικά τη γεωργία και τη βιοποικιλιότητα δεδομένης της σημασίας της επικονίασης για το περιβάλλον.

Τη σημαντικότητα του θέματος αναδεικνύουν οι COPA και COGECA, ζητώντας να υπάρξει ένα σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης. Σε σχετική ανακοίνωσή τους υπογραμμίζουν την κρισιμότητα της αγοράς και ζητούν από τις ευρωπαϊκές αρχές να ανταποκριθούν στο αίτημα για μέτρα που θα επιτρέψουν στους περίπου 650.000 ευρωπαίους μελισσοκόμους να επιβιώσουν.

Το 2019, σημειώνουν οι COPA και COGECA, ήταν μια ζοφερή χρονιά για την ευρωπαϊκή μελισσοκομία. Η πτώση στην παραγωγή μελιού στις κύριες χώρες παραγωγής και εξαγωγής στη νότια και ανατολική πλευρά της ΕΕ που προκλήθηκε από κακές κλιματολογικές συνθήκες, δεν συνοδεύτηκε από αύξηση των τιμών. Από το 2013 οι ευρωπαίοι παραγωγοί μάχονται με αυξανόμενες εισαγωγές σε χαμηλές τιμές, κυρίως από την Κίνα (μέση τιμή: 1,24 € / kg το 2019). Οι ευρωπαίοι  παραγωγοί δεν μπορούν να ευθυγραμμιστούν με αυτές τις τιμές. Το μέσο κόστος παραγωγής στην ΕΕ ήταν σε 3,90 € / kg το 2018.

 Αυτή η διαφορά στις τιμές, εκτιμού οι οργανώσεις, μπορεί να εξηγηθεί μόνο με τη σημαντική προσθήκη του σιροπιού ζάχαρης, το οποίο είναι φθηνότερο για την παραγωγή και είναι δύσκολο να εντοπιστεί κατά τη διάρκεια των ελέγχων στα σύνορα με την Ευρώπη και με τον ορισμό και τη μέθοδο παραγωγής μελιού στην Κίνα που δεν συμμορφώνεται στα ευρωπαϊκά ποιοτικά δεδομένα.

Σύμφωνα με τον κ. Etienne Bruneau, πρόεδρο της Ομάδας Copa-Cogeca για το μέλι, “εάν η κατάσταση της αγοράς δεν βελτιωθεί, οι ευρωπαίοι μελισσοκόμοι που αντλούν σημαντικό μέρος του εισόδηματος τους από τη μελισσοκομία δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν, εξέλιξη που απειλεί την ύπαρξη περισσότερων από 10 εκατομμυρίων κυψελών σε ολόκληρη την ΕΕ. Ωστόσο, η μελισσοκομία και η επικονίαση που παρέχει, μαζί με τους άγριους επικονιαστές, έχουν βασική σημασία για την ευρωπαϊκή γεωργία και την κηπουρική καθώς και για τη βιοποικιλότητα. Κατά συνέπεια, η κατάσταση αυτή απειλεί άλλους τομείς εκτός από τους δικούς μας”.

Σε αυτό το επείγον πλαίσιο, η ομάδα εργασίας Copa-Cogeca για το μέλι προωθεί καλά σχεδιασμένο σχέδιο δράσης. Μεταξύ αυτών των προτάσεων, ο ευρωπαϊκός οργανισμός απαιτεί από την ΕΕ βραχυπρόθεσμα να διασφαλιστεί ότι οποιοδήποτε μέλι που εισάγεται από τρίτες χώρες είναι σύμφωνο με τον ορισμό του μελιού της ΕΕ, κυρίως για το μέλι που προέρχεται από την Κίνα. Επίσης απαιτεί η επισήμανση προέλευσης να εισαχθεί σε όλα τα μείγματα μελιού, υποστηρίζοντας έτσι τη δήλωση που πραγματοποίησε η πλειοψηφία των κρατών μελών στο θέμα αυτό, στις 27 Ιανουαρίου 2020. Προκειμένου να ενισχυθούν οι έλεγχοι, η Copa-Cogeca καλεί επίσης την Επιτροπή να δρομολογήσει νέο συντονισμένο σχέδιο ελέγχου με τα κράτη μέλη το οποίο θα στοχεύει στις εισαγωγές παρτίδων για μέλι που υπερβαίνει τους 20 τόνους και προέρχεται από τρίτες χώρες. Η Copa-Cogeca καλεί επίσης στη δημιουργία ενός Ευρωπαικού Εργαστηρίουο Αναφοράς για το μέλι σε στενή συνεργασία με την Κέντρο Κοινής Έρευνας και στη δημιουργία Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την αγορά μελιού.