Από τις 17/02/2020 έως τις 18/02/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 440.814,08 ευρώ σε 152 δικαιούχους.

Οι πληρωμές αφορούν δασώσεις, μεταφορικά, βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων κ.ά.

Αναλυτικά οι πληρωμές ΕΔΩ