Μία πρωτοποριακή ερευνητική μέθοδο που μειώνει το κόστος του νερού κατά 50%, αλλά και το κόστος της λίπανσης, προωθεί αυτό το διάστημα ο καθηγητής της Γεωπονικής του πανεπιστημίου Θεσσαλίας Νίκος Δαναλάτος, μέσω δύο διδακτορικών διατριβών που εκπόνησαν υποψήφιοι διδάκτορες στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Η έρευνα αυτή ίσως αλλάξει δραματικά τα δεδομένα των καλλιεργειών στη Θεσσαλία, όπου παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια μία εντυπωσιακή υποχώρηση των εαρινών-δυναμικών αρδευόμενων καλλιεργειών, όπως το βαμβάκι, που από τα 1,5 εκατομμύρια στρέμματα περιορίστηκε στα 850.000. προς όφελος των ξερικών, όπως τα χειμερινά σιτηρά, λόγω του μεγάλου κόστους νερού, στο ανατολικό τμήμα της Θεσσαλίας.
Βασίζεται στη χλωρή λίπανση με κτηνοτροφικό μπιζέλι, το οποίο, όπως αναφέρει το thessaliatv.gr, το σπέρνουν οι αγρότες μετά τη συγκομιδή του βαμβακιού το Νοέμβρη και στη συνέχεια αρχές Απριλίου πριν τη σπορά των εαρινών καλλιεργειών, το ενσωματώνουν με την άροση στο έδαφος (το παραχώνουν).
Το κόστος της σποράς δεν είναι πάνω από 8 ευρώ το στρέμμα, ενώ η εξοικονόμηση νερού μπορεί να φτάσει και στα 40 ευρώ το στρέμμα, από τα 80 που είναι σε κάποιες περιοχές που αρδεύουν με γεωτρήσεις και αναγκάστηκαν για αυτό το λόγο να περιορίσουν την καλλιέργεια βαμβακιού.
Τέλος είναι πιθανό να γλιτώσουν και το κόστος λίπανσης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δαναλάτος, ενώ είναι βέβαιο ότι θα έχουν και μία αύξηση της παραγωγής κατά τουλάχιστο 20%, δηλ. βαμβακοχώραφα που έβγαζαν 400 κιλά το στρέμμα να βγάλουν 450.
Ασφαλώς πρόκειται για μέθοδο που αν υιοθετηθεί, μπορεί να επαναφέρει την ισορροπία στις καλλιέργειες του κάμπου, όπου είχαμε αποεπένδυση με την επιστροφή στα σιτηρά λόγω του υψηλού κόστους άρδευσης, αλλά και να εξοικονομήσει υπόγεια και επιφανειακά νερά που τοσο λείπουν από τη Θεσσαλία τα τελευταία χρόνια.