“Σήμερα διαπραγματευόμαστε τη νέα ΚΑΠ. Δηλαδή την στρατηγική που θα ακολουθήσουμε την επόμενη δεκαετία, για να παραμείνουν οι νέοι στην ελληνική περιφέρεια έχοντας ένα αξιοπρεπές εισόδημα” τόνισε σε ομιλία του από την Καρδίτσα ο υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, στο πλαίσιο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΤΟΕΒ Ταυρωπού.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στην δημιουργία του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης Αγροπεριβαλλοντικών Υποδομών που θα αποτυπώσει την κατάσταση πανελλαδικά και θα αποφασίζει μάλιστα για την προτεραιότητα των έργων:
«Από την έξοδο της Βρετανίας θα έχουμε μια μικρή μείωση της τάξης του 3-3,5 % στον πρώτο πυλώνα που αφορά τις ενισχύσεις. Επίσης η νέα ΚΑΠ προσδιορίζει ότι το 40% οφείλει να πάει σε φιλοπεριβαλλοντικά μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε να ξοδεύουμε λιγότερο νερό, φυτοφάρμακα και λιπάσματα χωρίς να πέσει η παραγωγή.
Υπάρχουν νέοι τρόποι που μπορούν να χαμηλώσουν το κόστος άρδευσης. Πρέπει να φύγουμε από την υπόγεια άρδευση. Να συλλέξουμε το νερό της βροχής και με έξυπνη διαχείριση να το προωθήσουμε στα χωράφια.
Ο πρωθυπουργός με απόφασή του, έχει συστήσει ομάδα εργασίας για την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης Αγροπεριβαλλοντικών Υποδομών. Είμαι Πρόεδρος στην ομάδα εργασίας και μέλη οι 7 Γεν. Γραμματείς των Υπουργείων που θα στηρίξουν τον Εθνικό Σχεδιασμό.
Έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να χρηματοδοτήσει το Εθνικό Σχέδιο, που θα αποτυπώσει πανελλαδικά την υφιστάμενη κατάσταση (άρδευση, καλλιέργειες κλπ), τις ανάγκες των επόμενων χρόνων και θα προγραμματίσει ποια, πόσα και με ποια προτεραιότητα έργα. Αναφέρομαι σε ταμιευτήρες, λιμνοδεξαμενές, μικρά φράγματα και κλειστά αρδευτικά δίκτυα. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά σε πανελλαδικό επίπεδο».