Μπορεί σήμερα τα τεχνολογικά «εργαλεία» να απαντούν ήδη σε όλο το εύρος της γαλλικής υπαίθρου, αλλά η επονομαζόμενη τάση της αγροτεχνολογίας φιλοδοξεί να ανοίξει νέους ορίζοντες για την αγροτική καινοτομία. Σε 250 υπολογίζονται οι νεοφυείς επιχειρήσεις της Γαλλίας που ειδικεύονται αυτήν τη στιγμή στην αγροτική τεχνολογία και εργάζονται για την ανάπτυξη λογισμικού, drone, ρομπότ, τεχνητής νοημοσύνης και δορυφόρων.

Οι ψηφιακές υπηρεσίες συμβουλευτικής, η χρήση δορυφόρων για τη γεωγραφική τοποθέτηση αγροτικών εργασιών, τα smartphones, τα λογισμικά, ακόμη και τα drones γίνονται πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των αγροτών. «Σήμερα έχουμε σχεδόν αυτόνομους ελκυστήρες, οι οποίοι δεν χρειάζονται πλέον οδηγούς», αναφέρει ο Στεφάν Μαρσέλ, επικεφαλής Ψηφιακής Τεχνολογίας στον αγροτικό συνεταιριστικό όμιλο InVivo.

Ένα από τα σημαντικότερα λογισμικά που παρέχει ο InVivo καλύπτει εκατομμύρια εκτάρια γεωργικής επικράτειας στη Γαλλία. Στις διασταυρωμένες πληροφορίες που παρέχει στους αγρότες μέσω smartphone συμπεριλαμβάνονται οι καιρικές συνθήκες, οι βέλτιστες ημερομηνίες ψεκασμού, η χρήση των σπόρων, τα σχέδια λίπανσης και η συμμόρφωση με τις κανονιστικές διατάξεις.

Το νέο κύμα της αγροτεχνολογίας καταπιάνεται επίσης και με πιο εξειδικευμένες καινοτομίες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη Γεωργία Ακριβείας. Αυτό περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση και την τηλεπισκόπηση γεωλογικών δεδομένων για μία έκταση, προκειμένου οι εισροές να προσαρμόζονται έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες της.

Η χαρτογράφηση της γης με μεγάλη ακρίβεια επιτρέπει την κατάρτιση ενός σαφούς πλάνου διαχείρισης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη παράγοντες όπως τα επίπεδα γονιμότητας της εκάστοτε εκμετάλλευσης: Αύξηση ή μείωση του αριθμού των σπόρων, του νερού, του αζώτου, των ζιζανιοκτόνων κ.λπ. Συνεπώς, δεν είναι καθόλου τυχαίο που η Γεωργία Ακριβείας θεωρείται η απάντηση στα φυτοφάρμακα, όντας η τεχνολογία που επιτρέπει την προσαρμογή και τη μείωση της εφαρμογής τους.
πηγή:ypaithros.gr