Την αύξηση του προσδοκώμενου μέγιστου όγκου δυνητικών πωλήσεων για τις καινοτόμες γεωργικές λύσεις της, αξίας άνω των 7,5 δις ευρώ ανακοίνωσε η BASF. Μέχρι το 2029, η εταιρεία θα παρουσιάσει περισσότερες από 30 λύσεις, συμπεριλαμβανομένων νέων σπόρων και γενετικών χαρακτηριστικών, χημικών και βιολογικών προϊόντων φυτοπροστασίας, ψηφιακών λύσεων και νέων σκευασμάτων που διευρύνουν το εύρος του χαρτοφυλακίου της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, “η στρατηγική της για τη γεωργία θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις συνδυασμένες λύσεις για γεωργούς, με στόχο την εξισορρόπηση της γεωργικής παραγωγικότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και των αναγκών της κοινωνίας. Η BASF θα διατηρήσει το υψηλό επίπεδο των κεφαλαίων που έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης για γεωργικές λύσεις, με προγραμματισμένη δαπάνη το 2020 στα επίπεδα του προηγούμενου έτους. Μόνο το 2019, η εταιρεία διέθεσε 879 εκατ. ευρώ για την έρευνα και ανάπτυξη στο τμήμα Agricultural Solutions, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 11% των πωλήσεων για τον κλάδο”.

Αναλυτικά σημειώνεται: «Η γεωργία κατέχει τόσο κεντρικό ρόλο στη ζωή μας που έχει πολύ ισχυρό αντίκτυπο σε όλους μας. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις περιβαλλοντικές, κλιματικές και κοινωνικές προκλήσεις που κάθε μέρα γίνονται όλο και πιο πιεστικές. Στη BASF, είμαστε ανοικτοί σε κάθε μεγάλη και νέα ιδέα που μας βοηθά να προωθούμε τη βιώσιμη καινοτομία στη γεωργία και να δημιουργούμε αξία για την κοινωνία. Ο σκοπός μας είναι να βρίσκουμε πρακτικές λύσεις που βοηθούν στην αύξηση της παραγωγής, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των καλλιεργειών σε ακραίες συνθήκες, στη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος των γεωργικών δραστηριοτήτων και στην αύξηση της βιοποικιλότητας», δηλώνει ο Vincent Gros, Πρόεδρος του τμήματος Agricultural Solutions της BASF. «Διαθέτουμε ένα εξαιρετικά καινοτόμο χαρτοφυλάκιο και επενδύουμε συνεχώς στην αναζήτηση και στο σχεδιασμό προϊόντων και λύσεων που ωφελούν τόσο τους γεωργούς όσο και το περιβάλλον.»

Μεγαλύτερη έμφαση σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης

Η ηγετική θέση της BASF στον κλάδο της βιώσιμης γεωργίας βασίζεται στον προσανατολισμό προς δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και σε κριτήρια βιωσιμότητας που έχουν ενσωματωθεί πλήρως στην όλη διαδικασία. «Η νέα στρατηγική μας δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην καινοτομία γύρω από ειδικά γεωργικά συστήματα καλλιέργειας. Εφαρμόζουμε όλες τις διαθέσιμες επιστημονικές τεχνολογίες για να σχεδιάσουμε βιώσιμες λύσεις που καλύπτουν τις μακροπρόθεσμες οικονομικές, οικολογικές και κοινωνικές ανάγκες», δηλώνει ο Peter Eckes, President Bioscience Research στην BASF.

Υψηλότερη απόδοση και ανθεκτικές καλλιέργειες σε συνθήκες στρες για μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα

Για να αντιμετωπίσει τις σημερινές προκλήσεις στον κλάδο της γεωργίας, το καινοτόμο χαρτοφυλάκιο της BASF δίνει έμφαση στις νέες τεχνολογίες και λύσεις για στρατηγικές κατηγορίες πελατών και σε τέσσερα συστήματα καλλιέργειας:

  • σόγια, αραβόσιτο, βαμβάκι,
  •  σιτάρι, ελαιοκράμβη, ηλίανθο,
  • ρύζι,
  • φρούτα και λαχανικά.

Ένα παράδειγμα ισχυρής καινοτομίας της εταιρείας στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης αποτελεί το ισχυρό χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων στο σύστημα καλλιεργειών που περιλαμβάνει σιτάρι, κράμβη (ελαιοκράμβη) και ηλίανθους, το οποίο απευθύνεται σε μια αγορά που αποτιμάται σε περίπου 12 εκατ. ευρώ. Σε αυτή την αγορά, η BASF σχεδιάζει καινοτόμες λύσεις για καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή και με υψηλότερη απόδοση, καθώς και για καλλιέργειες ανθεκτικές στην ξηρασία και στις υψηλές θερμοκρασίες, που απαιτούν λιγότερους πόρους, όπως νερό και φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Με αυτόν τον τρόπο, δίνουν στους γεωργούς τη δυνατότητα να αυξάνουν την παραγωγή τους και να μειώνουν τις γεωργικές εργασίες, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται η διάβρωση του εδάφους και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Κάποια παραδείγματα είναι τα εξής:

Σπόροι και γενετικά χαρακτηριστικά: Οι τεχνολογίες InVigor® της BASF που μειώνουν το τίναγμα του σπόρου και αυξάνουν την ανθεκτικότητα στην ασθένεια καρκίνωσης των ριζών (Plasmodiophora brassicae) της ελαιοκράμβης θα συμβάλουν στην προστασία της παραγωγής από τη συγκεκριμένη ασθένεια και θα ενισχύσουν την ευελιξία των παραγωγών κατά τη συγκομιδή. Επιπλέον, η εταιρεία μόλις κυκλοφόρησε την ελαιοκράμβη «300 series» InVigor, με τρία νέα υβρίδια που προσφέρουν στους γεωργούς βελτιώσεις είτε στην απόδοση, στην προστασία από το τίναγμα του σπόρου ή στην ανθεκτικότητα από την ασθένεια των ριζών. Επίσης, η BASF πρωτοπορεί στον κλάδο της με το InVigor RATE, μια σύσταση για τον επιθυμητό πληθυσμό των φυτών, με την υποστήριξη μιας καινοτόμου αναλογίας σπόρων, για την περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης του σπόρου ελαιοκράμβης της εταιρείας.

Ζιζανιοκτόνα: Προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι γεωργοί σε όλο τον κόσμο θα εξακολουθήσουν να έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης των ζιζανίων, η BASF έχει σχεδιάσει δύο νέα ενεργά συστατικά ζιζανιοκτόνων, το Luximo® και το Tirexor®. Από το 2020, αυτά τα συστατικά θα δώσουν στους σιτοπαραγωγούς νέες δυνατότητες διαχείρισης των δύσκολων αγρωστωδών και των πλατύφυλλων ζιζανίων. Επιπλέον, η BASF αναζητά νέους τρόπους δράσης για τη διαχείριση των ζιζανίων που είναι ανθεκτικά στα ζιζανιοκτόνα και για την προώθηση καλλιεργητικών πρακτικών που μειώνουν το οικολογικό αποτύπωμα, όπως η καλλιέργεια χωρίς όργωμα.

Μυκητοκτόνα: Η BASF πρόσφατα παρουσίασε το Revysol®, ένα μυκητοκτόνο ενεργό συστατικό που πληροί τα υψηλότερα κανονιστικά πρότυπα και προσφέρει εξαιρετική βιολογική απόδοση ενάντια σε παθογόνα που ελέγχονται δύσκολα, σε δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπέλι, κηπευτικά και εκτατικές καλλιέργειες. Επιπλέον, το νέο μυκητοκτόνο ενεργό συστατικό Pavecto®, που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την Sumitomo Chemical, θα εξασφαλίσει στους γεωργούς ένα μοναδικό εργαλείο για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας. Η BASF έχει ταξινομήσει τα προϊόντα με κύρια συστατικά το Pavecto και το Revysol ως «επιταχυντές», λόγω της ουσιαστικής τους βιώσιμης συνεισφοράς στην αλυσίδα αξίας. Το τμήμα γεωργικών λύσεων της BASF προσανατολίζει ενεργά το χαρτοφυλάκιό του προς τις βιώσιμες λύσεις που συμβάλλουν σημαντικά στον στόχο πωλήσεων του Ομίλου BASF για το 2025, που αντιστοιχεί σε 22 δις ευρώ με τα προϊόντα «επιταχυντές».

Εντομοκτόνα: Για να διευρύνει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο των εντομοκτόνων της και να προσφέρει επιπλέον λύσεις για τους γεωργούς, η BASF σχεδίασε το Broflanilide σε συνεργασία με την Mitsui Chemicals Agro, Inc. Το νέο ενεργό συστατικό, το οποίο θα κυκλοφορήσει από το 2020, θα βοηθήσει τους γεωργούς να προστατεύσουν τις δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπέλι, κηπευτικά και εκτατικές καλλιέργειες σε σειρές από παρασιτικά έντομα, όπως ο δορυφόρος της πατάτας. Η επένδυση σπόρων με βάση το Broflanilide, το οποίο διατίθεται στο εμπόριο με την επωνυμία Teraxxa™, θα στοχεύσει στην αντιμετώπιση του ανθεκτικού νηματώδους σκώληκα στις καλλιέργειες σιτηρών. Μαζί με το εντομοκτόνο Inscalis® που κυκλοφόρησε πρόσφατα στην αγορά, το Broflanilide ανήκει στο επόμενο κύμα καινοτόμων εντομοκτόνων που θα κυκλοφορήσουν από τη  BASF εντός της δεκαετίας.

Επιπλέον, η BASF σχεδιάζει ολοκληρωμένα χαρτοφυλάκια καινοτόμων λύσεων σε ολόκληρο τον κύκλο των καλλιεργειών για τα υπόλοιπα στρατηγικά συστήματα καλλιεργειών της εταιρείας. Αυτά περιλαμβάνουν οκτώ ενεργά συστατικά, καθώς και μοναδικά χαρακτηριστικά και σπόρους υψηλής απόδοσης σε σόγια, ελαιοκράμβη, βαμβάκι και κηπευτικά.

Η ψηφιοποίηση στηρίζει τη σύγχρονη γεωργία

Οι παραγωγοί που χρησιμοποιούν τις ψηφιακές λύσεις της BASF με την επωνυμία xarvio® Digital Farming Solutions μπορούν να πετύχουν υψηλότερη απόδοση χωρίς αλόγιστη εκμετάλλευση φυσικών πόρων και εισροών.

Χάρη στο πρόσφατο ψηφιακό επιχειρηματικό μοντέλο της BASF, xarvio® HEALTHY FIELDS, επωφελούνται μιας διαφανούς υπηρεσίας φυτοπροστασίας ειδικά σχεδιασμένης για κάθε χωράφι και για κάθε εποχή. Επίσης, εξοικονομούν χρόνο και κόπο μέσω ανάθεσης υλοποίησης προγραμμάτων ψεκασμού σε συνεργάτες γεωπόνους, μέσω παρακολούθησης του αγρού με ψηφιακά μέσα σε πραγματικό χρόνο, καθώς και εγγυημένη επιτυχία για το χωράφι τους.

Οι ψηφιακές λύσεις xarvio®επιτρέπουν μεγαλύτερη ακρίβεια στην εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και στη διαχείριση των θρεπτικών συστατικών. Επίσης, επιτρέπουν αυτοματοποίηση των αψέκαστων ζωνών ασφαλείας και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας. Σήμερα βοηθούν, περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια γεωργούς σε τουλάχιστον 120 χώρες, να μειώσουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των γεωργικών δραστηριοτήτων και να βελτιώσουν την παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλών προδιαγραφών και τροφής παγκοσμίως.

Για την BASF, οι δυνατότητες των καινοτόμων λύσεων της ξεπερνούν τα όρια του αγρού: Με το πρόγραμμα βιωσιμότητας βαμβακιού e3® στις ΗΠΑ και το Πρόγραμμα βιώσιμου βαμβακιού Certified Sustainable FiberMax® στην Ελλάδα, η BASF βοηθά τους παραγωγούς να ανταποκριθούν στην απαίτηση για πιο ανιχνεύσιμες και βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες στη βιομηχανία της μόδας. Σε συνεργασία με εκπροσώπους όλης της αλυσίδας παραγωγής, το βαμβάκι e3®  από σπόρο βαμβακιού Fibermax® και Stoneville® της BASF και CSF από σπόρο βαμβακιού Fibermax®  της BASF,  μπορεί να πιστοποιηθεί από τον παραγωγό έως τον έμπορο λιανικής και δείχνει στους τελικούς καταναλωτές ότι τα ρούχα τους έχουν παραχθεί με δίκαιο, οικονομικά βιώσιμο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. Η BASF είναι η μοναδική εταιρεία που παρέχει αυτό το επίπεδο ιχνηλασιμότητας. Αυτό το πρόγραμμα έχει αυξήσει τη ζήτηση για ίνες που πληρούν τα πρότυπα e3® και CSF, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η τιμή πώλησης για τον παραγωγό”.