Οι αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca χαιρετίζουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κλίμα, η οποία παρέχει ένα νόμιμο πλαίσιο για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, σύμφωνα με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού.

Με σχετική ανακοίνωση καλούν να υπογραμμιστεί ιδιαιτέρως ο στρατηγικός ρόλος της γεωργίας και η επίτευξη των παραπάνω στόχων με μέτρα που δεν θα απειλούν την παραγωγή τροφίμων. Όπως σημειώνουν οι αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις, οι γεωργοί, οι ιδιοκτήτες των δασών και οι συνεταιρισμοί τους έχουν δεσμευθεί για τη συμφωνία του Παρισιού και στη συμβουλή στους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης.

Χαιρετίζουμε ιδιαιτέρως τη συμπερίληψη άρθρου  της Συμφωνίας του Παρισιού που «βλέπει» την κλιματική δράση στην παραγωγή τροφίμων με ένα ολιστικό τρόπο αντιμετώπισης που αφορά  όχι μόνο τη προσαρμογή, αλλά και την ανθεκτικότητα και τον μετριασμού των επιπτώσεων, συμειώνουν οι Copa και Cogeca. Τονίζουν δε, ότι αυτός ο ιδιαίτερος και στρατηγικός ρόλος της γεωργίας πρέπει να τονισθεί ακόμη περισσότερο στον Νόμο για το Κλίμα  συμπεριλαμβανομένου του συνόλου του άρθρου 2.1.β της Συμφωνίας των Παρισίων για αύξηση της ικανότητας προσαρμογής στις δυσμενείς επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος, ενίσχυση της ανθεκτικότητας του κλίματος και επίτευξης χαμηλών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τρόπο που δεν απειλεί την παραγωγή τροφίμων.