Οι νέες καινοτόμες λύσεις κινητικότητας, βασισμένες σε καινοτόμες τεχνολογίες, αποτελούν ένα κρίσιμο στοιχείο για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

Επίσης, η ψηφιοποίηση εμφανίζεται όλο και περισσότερο στις αγροτικές περιοχές, ένα παράδειγμα είναι το πώς το γεωργικό τοπίο γίνεται όλο και πιο αυτόνομο. Με τη γεωργία να γίνεται πιο αυτοματοποιημένη, θα μπορούσαν τα αυτοκατευθυνόμενα οχήματα και οι ηλεκτρικές τεχνολογίες να αποτελέσουν επίσης μέρος της λύσης των προκλήσεων που συνδέονται με την κινητικότητα και την εξυπηρέτηση στις αγροτικές περιοχές;
Ενώ ορισμένες χώρες της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας προχωρούν περισσότερο ψηφιακά, άλλοι εξακολουθούν να αγωνίζονται για την εξασφάλιση της βασικής κάλυψης του δικτύου, απειλώντας την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών τους. Η κατάσταση θέτει το ερώτημα – είναι δυνατόν οι χώρες που είναι πιο αναπτυγμένες να εμπνεύσουν και να υποστηρίξουν άλλες περιοχές; Και ποιες βασικές γνώσεις και διακυβέρνηση είναι απαραίτητες για την εφαρμογή της τεχνολογίας;
Το πέμπτο και τελευταίο σεμινάριο αγροτικής κινητικότητας που διοργανώνεται από την κοινοπραξία MAMBA θα επικεντρωθεί στην ψηφιοποίηση και στη νέα τεχνολογία που μπορεί να βελτιώσει την αγροτική κινητικότητα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαρτίου 2020, στο Malmö της Σουηδίας.