Σημαντική ημέρα η χθεσινή (Πέμπτη 12 Μαρτίου) για την αγροτική μας οικονομία. Ο λόγος είναι η υπογραφή της σύστασης της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φρούτων, Πυρηνόκαρπων και Αχλαδιών, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Σκοπός της Διεπαγγελματικής, η οποία θα έχει έδρα το Δημοτικό Διαμέρισμα Κοπανού του Δήμου της Νάουσας, είναι σύμφωνα και με το καταστατικό της, η ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας, η οποία θα συμβάλλει στην ορθότερη εκτίμηση της πραγματικότητας της αγοράς στον τομέα των Πυρηνοκάρπων και Αχλαδιών, στην διατήρηση και ανάπτυξη των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων του τομέα, ώστε να βελτιωθεί η γνώση και η οργάνωση της παραγωγής, της μεταποίησης, της τυποποίησης, της εμπορίας και της διανομής των προϊόντων, που καλύπτει.
Ειδικότερα για την οικονομία της Πέλλας, μεγάλο μέρος της οποίας αποτελεί η παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση και τυποποίηση Πυρηνόκαρπων, η σύσταση της Διεπαγγελματικής αναμένεται να οδηγήσει σε βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και σε αύξηση της συνολικής δραστηριότητας.