Νέες αναλυτικές οδηγίες στα Κράτη Μέλη σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών για την διαχείριση των συνόρων, προκειμένου να διατηρηθεί η κυκλοφορία εμπορευμάτων σε όλη την ΕΕ, εξέδωσε χθες η Κομισιόν.

Συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας των αλυσίδων εφοδιασμού σε επίπεδο ΕΕ, η Κομισιόν ζητά από τα κράτη μέλη να ορίσουν χωρίς καθυστέρηση όλα τα σχετικά σημεία διέλευσης των εσωτερικών συνόρων του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) ως σημεία διέλευσης των συνόρων “πράσινης λωρίδας”. Τα συνοριακά περάσματα με πράσινες λωρίδες πρέπει να είναι ανοιχτά σε όλα τα φορτηγά, ανεξάρτητα από τα εμπορεύματα που μεταφέρουν. Η διέλευση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων και των εξετάσεων υγείας, δεν θα πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 15 λεπτά.

Οι διαδικασίες στα σύνορα με πράσινες λωρίδες θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν και να εκσυγχρονιστούν στο απολύτως απαραίτητο. Οι έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται χωρίς να υποχρεώνονται οι οδηγοί να εγκαταλείπουν τα οχήματά τους και οι ίδιοι οι οδηγοί πρέπει να υποβάλλονται σε ελάχιστους ελέγχους. Οι οδηγοί των φορτηγών οχημάτων δεν θα πρέπει να καλούνται να προσκομίζουν άλλο έγγραφο εκτός από την ταυτότητά τους και την άδεια οδήγησής τους και, ενδεχομένως, από επιστολή του εργοδότη. Η ηλεκτρονική παρουσίαση των εγγράφων πρέπει να γίνεται αποδεκτή.

Κανένα φορτηγό ή οδηγός δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν διακρίσεις, ανεξαρτήτως προέλευσης και προορισμού, ιθαγένειας του οδηγού ή τη χώρα ταξινόμησης του οχήματος.

Υπό το πρίσμα της σημερινής κατάστασης, τα κράτη μέλη καλούνται επίσης να αναστείλουν προσωρινά όλους τους περιορισμούς οδικής πρόσβασης που ισχύουν επί του παρόντος στην επικράτειά τους, όπως είναι οι εβδομαδιαίες, οι νυκτερινές και οι τομεακές απαγορεύσεις.

Η Κομισιόν ενθαρρύνει τακράτη μέλη να δημιουργήσουν ασφαλείς διαδρόμους διέλευσης για να επιτρέψουν στους ιδιώτες οδηγούς και τους επιβάτες τους, όπως οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και των μεταφορών, καθώς και οι πολίτες της ΕΕ να επαναπατριστούν, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους, κατά μήκος του δικτύου ΔΕΔ-Μ. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον ένα αεροδρόμιο λειτουργικό για επαναπατρισμό και διεθνείς πτήσεις.

Σημειώνεται ότι μετά την τηλεδιάσκεψη μεταξύ των Υπουργών Μεταφορών της ΕΕ στις 18 Μαρτίου, η Κομισιόν δημιούργησε ένα δίκτυο εθνικών σημείων επαφής και μια πλατφόρμα για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα εθνικά μέτρα μεταφοράς που έλαβαν τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Τα εθνικά σημεία επαφής θα πρέπει να υποστηρίζουν την αποτελεσματική λειτουργία των σημείων διέλευσης των συνόρων. Οι γειτονικές χώρες εκτός ΕΕ καλούνται να συνεργαστούν στενά με αυτό το δίκτυο για να εξασφαλίσουν τη ροή αγαθών προς όλες τις κατευθύνσεις.

Γα να διατηρηθούν οι μεταφορές, η Κομισιόν συνιστά στα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση για να εξασφαλίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία όλων των εργαζομένων στις διεθνείς μεταφορές. Ειδικότερα, θα πρέπει να αρθούν οι κανόνες όπως οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί και υποχρεωτική καραντίνα των εργαζομένων στις μεταφορές που δεν εμφανίζουν συμπτώματα.  Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να απαιτούν από τους μεταφορείς να φέρουν πιστοποιητικό ιατρού για να αποδείξουν την καλή υγεία τους. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων στις μεταφορές, απαιτούνται ενισχυμένα μέτρα υγιεινής και λειτουργικότητας σε αεροδρόμια, λιμένες, σιδηροδρομικούς σταθμούς και άλλους κόμβους χερσαίων μεταφορών.

Τα διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας πρέπει να θεωρούνται επαρκή για να αποδειχθεί ότι ο εργαζόμενος ασκεί δραστηριότητες σε διεθνείς μεταφορές. Ελλείψει τέτοιων πιστοποιητικών (δεν έχουν όλοι οι διεθνείς οδηγοί), πρέπει να γίνει αποδεκτή μια επιστολή που υπογράφεται από τον εργοδότη, αναφέρει η Κομισιόν.

Όλες αυτές οι αρχές πρέπει να ισχύουν και για τους υπηκόους τρίτων χωρών, αν είναι ουσιώδεις για να διασφαλιστεί ότι το φορτίο κινείται ελεύθερα εντός και εντός της ΕΕ.

Η Επίτροπος Μεταφορών, Adina Vălean, δήλωσε σχετικά ότι το έγγραφο καθοδήγησης αποσκοπεί να προστατεύσει τις αλυσίδες εφοδιασμού της ΕΕ σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και να διασφαλίσει ότι τόσο τα αγαθά όσο και οι εργαζόμενοι στον τομέα των μεταφορών μπορούν να ταξιδεύουν όποτε χρειάζονται, χωρίς καθυστέρηση.Μια συλλογική και συντονισμένη προσέγγιση των διασυνοριακών μεταφορών είναι σήμερα πιο σημαντική από ποτέ. Οι πράσινες λωρίδες έχουν επίσης σχεδιαστεί ειδικά για την προστασία των εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών στην πρώτη γραμμή αυτής της κρίσης. Αυτή η δέσμη συστάσεων θα διευκολύνει την ήδη αγχωτική αποστολή τους και θα φέρει περισσότερη ασφάλεια και προβλεψιμότητα στο έργο τους “