Η αυξημένη υιοθέτηση καινοτομιών όπως η απομακρυσμένη παρακολούθηση μέσω της τηλεπισκόπησης, οι τεχνολογίες εντοπισμού και καθοδήγησης στο χωράφι, αλλά και οι τεχνολογίες που βοηθούν στη στοχευμένη ρίψη αγροχημικών, τροφοδοτούν την ανάπτυξη της αγοράς της ευφυούς γεωργίας.
Σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Markets and Markets, που δημοσιεύει το ypaithros.gr, η αγορά ευφυούς γεωργίας αναμένεται να αυξηθεί από 7 δισ. δολάρια το 2020 σε 12,8 δισ. δολάρια το 2025, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 12,7%.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, η μεγάλη ζήτηση για γεωργικά προϊόντα λόγω της αύξησης του πληθυσμού, η αυξημένη υιοθέτηση τεχνολογιών τηλεπισκόπησης και καθοδήγησης στο χωράφι από τους αγρότες παγκοσμίως και η ισχυρή κρατική στήριξη για την προώθηση της χρήσης καινοτομιών, αποτελούν τους κύριους παράγοντες που τροφοδοτούν την ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς. Επίσης, κυβερνητικές πρωτοβουλίες σε πολλές χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ και η Ινδία, επιτρέπουν στους αγρότες να χρησιμοποιούν βέλτιστα γεωργικά και τεχνολογικά εργαλεία για να βελτιώσουν τα επίπεδα παραγωγής τους.
Επιπλέον, οι μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες εξαιτίας της αυξανόμενης ανόδου της θερμοκρασίας του πλανήτη, ώθησαν την υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της απόδοσης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
Σύμφωνα με την έκθεση, η Βόρεια και Νότια Αμερική αναμένεται να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς κατά την περίοδο πρόβλεψης κι αυτό γιατί η παρουσία μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων στις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Βραζιλία, παρέχει ιδανικό περιβάλλον για την υιοθέτηση τεχνολογιών ευφυούς γεωργίας.