Πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Περιβάλλοντος (EEA) και της αντίστοιχης ελβετικής αρχής (FOEN) απαντά στο κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση «σέβεται» τα ασφαλή όρια κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Σύμφωνα με το πόρισμα των εν λόγω αρχών, η Ευρώπη έχει ξεπεράσει τα όρια, όσον αφορά την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, γεγονός το οποίο αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην αγροτική δραστηριότητα. Οι EEA-FOEN θέτουν στο επίκεντρο την εκτεταμένη χρήση αζωτούχων και φωσφορούχων λιπασμάτων, αναφέροντας ότι οι γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες συμβάλλουν κατά 87% στη μη τήρηση των ορίων ασφαλείας στους υδάτινους πόρους.
Κατά τον ίδιο τρόπο, στην έκθεση υποστηρίζεται, σύμφωνα με το ypaithros.gr, ότι το 75% ρύπανσης από φώσφορο οφείλεται σε λιπάσματα. Στις προτάσεις τους οι δύο περιβαλλοντικές αρχές αναφέρουν ότι η προωθούμενη στρατηγική «Από τη φάρμα στο πιάτο» αποτελεί μια ευκαιρία, ώστε τα ανωτέρω προβλήματα να αντιμετωπιστούν.
Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν μέχρι στιγμής διαρρεύσει, στη στρατηγική πιθανόν να περιλαμβάνονται στόχοι για την αύξηση των οργανικών λιπασμάτων και αντίστοιχα μείωση των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για λίπανση των εδαφών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρουσίασή της έχει καθυστερήσει περίπου έναν μήνα, καθώς οι εξελίξεις με την πανδημία και τον SARS – COV 2 τη μετέθεσαν για τον Μάιο.