Πολλαπλά οφέλη για την υγεία των καταναλωτών, το περιβάλλον, αλλά και τα κόστη των επιχειρήσεων φιλοδοξεί να φέρει το Πρότυπο Έξυπνο Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Ποιότητας και της Ασφάλειας Φρέσκων Προϊόντων Πουλερικών, ή συντομότερα ΟΑΡΡ, που αναπτύσσει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων και επιχειρήσεις του κλάδου.
Ένας σένσορας ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε φάση της παραγωγής από τη φάρμα μέχρι το σούπερ μάρκετ, θα στέλνει τις πληροφορίες του προϊόντος σε μια ιστοσελίδα.
Στη συνέχεια, με τη βοήθεια αλγορίθμων που έχουν αναπτυχθεί με βάση τη συλλογή και επεξεργασία χιλιάδων πραγματικών δεδομένων (π.χ. για τπν αλλοίωση που επιφέρουν οι κακές συνθήκες συντήρησης ή οι υψηλές θερμοκρασίες), θα προκύπτει η διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου προϊόντος και η ποιοτική του κατάσταση.
«Λαμβάνοντας ένα άγνωστο αποτύπωμα προϊόντος, θα το συγκρίνουμε με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων που έχουμε συλλέξει (σ.σ. οι επιστήμονες έχουν πραγματοποιήσει μαζική και συστηματική συλλογή πληροφοριών για την κατάσταση των τροφίμων σε διαφορετικούς χρόνους αποθήκευσης και θερμοκρασίες), έτσι ώστε να μετατραπεί σε πληροφορία και να μπορούμε να ξέρουμε για πόσο καιρό ακόμα είναι ασφαλές να το καταναλώσουμε », λέει στην «Υπαιθρο Χώρα» ο Γεώργιος-Ιωάννης Ε. Νυχάς, καθηγητής Μικροβιολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και επικεφαλής του προγράμματος.