Η CIBO, μια από τις ηγετικές εταιρίες στον χώρο της αγροτεχνολογίας που παρέχει πληροφορίες για εκατοντάδες εκατομμύρια στρέμματα γεωργικής γης στις Ηνωμένες Πολιτείες, λάνσαρε πλατφόρμα πληροφοριών για τις γεωργικές εκτάσεις. Η πλατφόρμα παράγει λεπτομέρειες για κάθε αγροτεμάχιο και παρέχει επίσης πρόσβαση σε διαθέσιμα στο κοινό δεδομένα για τους αγρότες, τους επενδυτές, τους δανειστές και άλλους παράγοντες της γεωργίας και της αγροτικής οικονομίας.

Οι λεπτομέρειες της πλατοφόρμας της CIBO περιλαμβάνουν εκτιμήσεις για την εκάστοτε γη, την παραγωγικότητά της, τη σταθερότητά της και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Επιπλέον, μέσα από την πλατφόρμα παρέχονται παλιές και νέες πρακτικές αποδόσης στη διαχείριση του αγροτεμαχίου καθώς και ο αντίκτυπος που είχαν αυτές οι διαφορετικές πρακτικές διαχείρισης -συμπεριλαμβανομένου του καιρού- στη μελλοντική παραγωγικότητα και αξία ενός αγροτεμαχίου.

Η προβλεπόμενη απόδοση, οι φυτευμένες καλλιέργειες και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις μπορούν έτσι να συγκεντρωθούν και να διατεθούν σε επίπεδο νομού σε εθνικό επίπεδο. Ακόμη, η πλατφόρμα δημοσιοποιεί δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών ιδιοκτητών, φορολογικών πληροφοριών, καιρικών συνθηκών, δορυφορικών εικόνων και χαρτών εδάφους εύκολα προσβάσιμα για τους χρήστες. Το τελικό αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μια σύγχρονη πλατφόρμα που μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι αξιολογούν τις γεωργικές εκτάσεις. Η CIBO αναφέρει ότι παρέχει αυτές τις πληροφορίες χωρίς να απαιτεί δεδομένα των παραγωγών ή των χρηστών καθώς συλλέγει άλλα στοιχεία δημόσιων και ιδιωτικών δεδομένων αξιοποιώντας την επιστήμη των δεδομένων που υποστηρίζεται από τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και εκμάθησης μηχανών.

Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα από ένα πρόγραμμα περιήγησης ή μέσω μιας εφαρμογής για κινητά και μπορούν να αναζητήσουν αγροτεμάχια τοπικά ή σε εθνικό επίπεδο με περισσότερα από 20 κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων όλων των ιδιοκτησιακών και δημόσιων μετρήσεων. Σύμφωνα με την CIBO, η συγκεκριμένη πλατφόρμα στο άμεσο μέλλον θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό των επιπτώσεων όπως οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, η έκπλυση νιτρικών αλάτων και η συσσώρευση άνθρακα στο έδαφος ενώ ταυτόχρονα μπορεί να δημιουργεί ένα ποσοτικοποιημένο αποτύπωμα βιωσιμότητας για κάθε αγροτεμάχιο, ενθαρρύνοντας τις ανανεωτικές γεωργικές πρακτικές.
πηγή: agronews.gr