Στην υλοποίηση δράσεων αστικής κηπουρικής και γεωργίας, προτρέπει τις δημοτικές αρχές της Δυτικής Μακεδονίας, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης.
«Οι αστικοί και περιαστικοί λαχανόκηποι, αποτελούν ένα μοντέλο αστικής ανάπτυξης με έντονα πράσινα και κοινωνικά χαρακτηριστικά που βρίσκει συνεχώς έδαφος σε όλη την Ευρώπη», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ο κ. Κασαπίδης, ο οποίος σε σχετικό έγγραφο που απέστειλε, κάνει γνωστή την αρωγή της Περιφέρειας στην προσπάθεια αυτή , επισημαίνοντας ότι «η αστική κηπουρική , μπορεί να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο εργαλείο, στην αντιμετώπιση μεταξύ άλλων της επισιτιστικής ασφάλειας, στην ανακούφιση της φτώχειας και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής».
Στο έγγραφο του Περιφερειάρχη , καλούνται οι Δήμοι να διερευνήσουν και να εκφράσουν καταρχήν την πρόθεση τους για την δημιουργία ενός πιλοτικού χώρου, ως μέρος ενός άτυπου Δικτύου Αστικών Λαχανόκηπων Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να συμμετέχουν σε σύσκεψη εργασίας με τηλεδιάσκεψη το επόμενο διάστημα, στην οποία και θα εξετασθούν οι προοπτικές ενός τέτοιου εγχειρήματος, με την πλήρη αρωγή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.