Η γεωργία «είναι πολλά περισσότερα»για τους Ισπανούς, όπως υποδηλώνει και η ονοµασία ενός από τα διάφορα πρότζεκτς που τρέχουν στην Ιβηρική, όπου φαίνεται ότι έχουν δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε τοµείς αναβάθµισης της πρωτογενούς παραγωγής τους, όπως είναι η κυκλική οικονοµία, συµπληρώνοντας τις σοδειές τους µε ανταλλακτικά για σκάφη αναψυχής, πρωτότυπες συσκευασίες ελαιολάδου από βιοπλαστικό ή απλά ενέργεια.

Το Oliplastic είναι ένα από τα νεώτερα αποτελέσµατα των εγχειρηµάτων κυκλικής οικονοµίας που µεµονωµένοι αλλά και συνεταιρισµένοι παραγωγοί αποπειρώνται. Εδώ, ο πυρήνας της ελιάς που παραδίδουν οι ελαιοπαραγωγοί του συνεταιρισµού Olivarera de los Pedroches στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Πλαστικών µετατρέπεται σε βιοπλαστικό, µε την φιλοδοξία να µεταµορφωθεί σε µια συσκευασία ιδανική για τα προϊόντα ελιάς του Συνεταιρισµού.

Η οργάνωση Olivarera de los Pedroches ειδικεύεται στην παραγωγή έξτρα παρθένου ελαιολάδου, µε φιλικά προς το περιβάλλον µέσα, ενώ η ανάπτυξη µιας συσκευασίας από τα υπολείµµατα της ελιάς δίνει προστιθέµενη αξία τόσο στο τελικό προϊόν, όσο και σε αυτά που περισσεύουν. Το συγκεκριµένο εγχείρηµα βρίσκεται στην αρχική του φάση, ωστόσο αναµένεται πως µέσα στον επόµενο ενάµιση χρόνο, η έρευνα γύρω από τη διαµόρφωση πολυµερών από τον πυρήνα της ελιάς θα έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθµό ώστε κάθε βιοµηχανία παρασκευής πλαστικού στην Ισπανία θα µπορεί να την αξιοποιήσει.

Κελύφη αµυγδάλων

Η αντίληψη της κυκλικής οικονοµίας γίνεται όλο και πιο δηµοφιλής στους Ισπανούς αγρότες µε πολλά παραδείγµατα πέραν του πλαστικού από πυρήνα ελιάς, να καταφτάνουν από τα «µέρη τους». Ο συνεταιρισµός αµυγδαλοπαραγωγών Uniο Nuts, που εξάγει αποξηραµένα φρούτα σε περισσότερες από 30 χώρες, έχει εντοπίσει πολλαπλές χρήσεις για τα κελύφη των αµυγδάλων που πλέον αξιοποιούνται στην φαρµακοβιοµηχανία, ως βαφή ενδυµάτων, για την κατασκευή βιοδιασπόµενων σακουλών αλλά και για να τυλίγονται τρόφιµα.
πηγή: agronews.gr