Πρόγραμμα υποστήριξης των επιχειρηματικών ιδεών και της καινοτομίας στον αγροτικό τομέα. Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 22 Μαΐου.
Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» παρέχεται η δυνατότητα σε 12 επιχειρηματικές ιδέες προϊόντων/υπηρεσιών στους τομείς αγροδιατροφής/αγροτουρισμού/αγροτεχνολογίας να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν.

Από τις 12 επιχειρηματικές ιδέες, στο τέλος του προγράμματος οι 4 θα λάβουν χρηματοδότηση έως 13.000 ευρώ για την υλοποίηση του σχεδιασμού τους. Στόχος είναι η ανάδειξη και η υλοποίηση καινοτόμων ιδεών που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού αγροδιατροφικού/αγροτουριστικού/αγροτεχνολογικού τομέα, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος.

Ποιους αφορά το πρόγραμμα του αγροδιατροφικού επιταχυντή;

Το πρόγραμμα αφορά ιδιώτες ή επιχειρήσεις που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή αγροτικών προϊόντων, τους τομείς της διατροφής, αλλά και του εναλλακτικού τουρισμού-αγροτουρισμού και της τεχνολογίας-αγροτεχνολογίας.

Συμμετέχοντες μπορούν να είναι όσοι δραστηριοποιούνται σε όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα (παραγωγή, μεταποίηση, εμπορία αγροτικών προϊόντων, εφαρμογών περιλαμβανομένου των εφαρμογών Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας, αγροτουριστικές δραστηριότητες κ.α.).

Ο στόχος του αγροδιατροφικού επιταχυντή είναι να μεταμορφώσει νέες επιχειρηματικές ιδέες με προοπτικές σε ακμάζουσες επιχειρήσεις αναπτύσσοντας ταυτόχρονα μια ισχυρή κουλτούρα δικτύωσης και καινοτομίας.

Η «Αγροανέλιξη» έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει στήριξη στη νέα γενιά επιχειρηματιών της αγροδιατροφής, μέσα από σύγχρονα εργαλεία κατάρτισης, επιχειρηματικής καθοδήγησης αλλά και παροχή μικροχρηματοδότησης, δημιουργώντας υπεραξία τόσο για τους ίδιους τους συμμετέχοντες όσο και για την αγροτική οικονομία.

Πιο συγκεκριμένα, ο επιταχυντής «Αγροανέλιξη» θα δώσει την ευκαιρία σε 12 επιχειρηματικές ιδέες που αφορούν προϊόντα ή/και υπηρεσίες, να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν μέσα από ένα εντατικό τρίμηνο πρόγραμμα εκπαίδευσης και συμβουλευτικής το οποίο θα υλοποιηθεί διαδικτυακά.

Κατά τη διάρκεια του τρίμηνου εντατικού προγράμματος εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν πάνω στην υλοποίηση και επικύρωση της ιδέας τους, με τη βοήθεια κορυφαίων μεντόρων και εμπειρογνωμόνων από τον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό κόσμο και το δίκτυο του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά».

Στη συνέχεια και μετά από αξιολόγηση, θα επιλεχθούν οι 4 καλύτερες ιδέες στις οποίες θα δοθεί οικονομική ενίσχυση έως 13.000 ευρώ για την υλοποίηση του επιχειρηματικού τους σχεδίου και επιπλέον συμβουλευτική και καθοδήγηση για ένα χρόνο.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Επιτάχυνσης «Αγροανέλιξη» θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Μαΐου.