Ο ρόλος των αγροτικών συνεταιρισμών ως ατμομηχανή που οδηγεί στην ανάπτυξη της ισπανικής οικονομίας, και όχι μόνο, αναδεικνύεται από τη μελέτη την οποία συνέταξαν ερευνητές από το Πολυτεχνείο της Καρτάγενα στην Ισπανία, για λογαριασμό της μεγαλύτερης αγροτικής συνεταιριστικής τράπεζας της χώρας, Cajamar και δημοσιεύτηκε στη La Opinion de Murcia.

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης είναι, σύμφωνα με το ypaithros.gr, ότι οι αγροδιατροφικές συμπράξεις στην Ισπανία χαρακτηρίζονται υγιείς. Από τα κύρια ζητούμενα των ερευνητών, οι οποίοι άντλησαν στοιχεία και πληροφορίες από 447 αγροτικούς συνεταιρισμούς, ήταν οι λεπτομέρειες για την οικονομική τους κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως το μέγεθός τους, ο τύπος του κάθε συνεταιρισμού και το αντικείμενο της δραστηριότητάς του. Ένα από τα κεντρικά σημεία της μελέτης είναι η σημασία των συνεταιρισμών, ιδίως δεδομένης της κοινωνικοοικονομικής τους διάστασης και του ρόλου τους ως κινητήριας δύναμης, καθώς και η αύξηση της διαπραγματευτικής τους ισχύος, όταν σχετίζονται με πελάτες και προμηθευτές.

Στα συμπεράσματα επισημαίνεται ότι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί προμηθεύουν τους καταναλωτές με «υγιεινά και ποιοτικά τρόφιμα, ενώ ταυτόχρονα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή των περιοχών της υπαίθρου, στον βαθμό που βελτιώνουν το εισόδημα των παραγωγών και κρατούν τον πληθυσμό στην περιοχή». Έτσι, η σημασία του συνεργατισμού στον αγροτικό τομέα, επισημαίνεται, ισχύει τόσο για την Ισπανία, όσο και για την ΕΕ, όπου, σύμφωνα με την Cogeca, οι συνεταιρισμοί τιμολόγησαν 347 εκατ. ευρώ το 2014 «ποσό, το οποίο αντιστοιχεί στο 40% της παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας αγροτικών προϊόντων», με βάση τη μελέτη.

Ακόμη, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι ο τζίρος των ισπανικών αγροτικών συνεταιρισμών βαίνει αυξανόμενος, όπως και τα μεγέθη των ίδιων των οργανώσεων, βελτιώνοντας την παραγωγικότητά τους. Μάλιστα, οι ρυθμοί ανάπτυξης διατηρήθηκαν ακόμα και στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης του 2009, γεγονός το οποίο δείχνει τη δυναμική των συνεταιριστικών οργανώσεων ως ατμομηχανή για την ανάπτυξη.

Επιπλέον, η ανάλυση έδειξε ότι η αύξηση στον τζίρο, στο κεφάλαιο και στην καθαρή προστιθέμενη αξία είναι μεγαλύτερη σε νέους και δευτεροβάθμιους συνεταιρισμούς, οι οποίοι έχουν καλύτερη ρευστότητα και προοπτικές για ανάπτυξη βραχυπρόθεσμα.