Οι οίνοι με Προστασία Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) αναδείχθηκαν “πρωταθλητές” των εξαγωγών ελληνικού οίνου για το 2019, σύμφωνα με ανάλυση που έκανε η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ) σε δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων και εισαγωγών, εξαγωγών ελληνικών οίνων για τα έτη 2018 και 2019 σε επίπεδο οκταψήφιου κωδικού Συνδυασμένης Ονοματολογίας.

Οι οίνοι ΠΓΕ αντιπροσωπεύουν το 39,81% (35,71% το 2018), των συνολικών εξαγωγών οίνου για το περασμένο έτος. Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνουν οι οίνοι ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) με 30,82% (36,10% το 2018) των συνολικών αποστολών και εξαγωγών οίνου της χώρας για το 2019, με τους άλλους οίνους, χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη (ΓΕ) και χωρίς ποικιλία, να βρίσκονται στην τρίτη θέση με 26,07% (24,03% το 2018). Ακολουθούν οι ποικιλιακοί οίνοι το 3,01% (3,76% το 2018), και οι αποστολές γλευκών με 1,52% (1,69% το 2018).

Όπως αναφέρει η ΚΕΟΣΟΕ, τη μεγαλύτερη αξία όσον αφορά την αξία των διεθνών συναλλαγών αποφέρουν οι οίνοι με ΠΓΕ με 31.564.620 ευρώ, ακολουθούν οι ΠΟΠ οίνοι (οι οποίοι εξήχθησαν και σε μικρότερες ποσότητες) με 24.510.407 ευρώ, έπονται οι οίνοι χωρίς ΓΕ (Άλλοι οίνοι) με 20.732.901 ευρώ.

Με υψηλότερη τιμή εξήχθησαν ΠΓΕ οίνοι έναντι των ΠΟΠ κρασιών το 2019. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η τιμή εξαγωγής για τα ΠΓΕ κρασιά το περασμένο έτος ανήλθε σε 3,93 ευρώ το κιλό (3,59 ευρώ/κιλό το 2018). Σχεδόν το σύνολο τους εξάγεται σε εμφιαλωμένη μορφή (99,34%), ενώ παρατηρείται και μικρή αύξηση σε αξία το 2019, έναντι του 2018 (+ 5,02%).

Αυξημένη ήταν η τιμή εξαγωγής και των ΠΟΠ οίνων για το 2019 έναντι του 2018, παραμένοντας όμως κάτω από αυτή των ΠΓΕ κρασιών. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή εξαγωγής άγγιξε τα 3,13 ευρώ/κιλό (2,66 ευρώ/κιλό το 2018), όταν το ποσοστό των εμφιαλωμένων ΠΟΠ στο σύνολο των ΠΟΠ που εξάγονται ανέρχεται στο ύψος του 87,37%. Ωστόσο, το 2019 σημειώθηκε σημαντική πτώση εξαγωγών ΠΟΠ έναντι του 2018 κατά 16,08%.

Πτώση σημείωσε η μέση τιμή εξαγωγής των ποικιλιακών οίνων το 2019, η οποία έφτασε στα 3,23 ευρώ/κιλό καθαρού βάρους, όταν το 2018 ανέρχονταν σε 3,76 ευρώ/κιλό, ενώ σημαντική είναι η αύξηση της αξίας τους κατά 28,23% έναντι του 2018, με αύξηση και σε ποσότητα κατά 17,68%.

Αν και αντιπροσωπεύουν το 1/4 των εξαγωγών οι οίνοι χωρίς ΓΕ και χωρίς ένδειξη ποικιλίας, εξάγονται με μέση τιμή 1,79 ευρώ/κιλό (1,69 ευρώ/κιλό το 2018) και το δυσάρεστο είναι ότι πρόκειται για εμφιαλωμένους οίνους, αφού οι χύμα οίνοι αυτής της κατηγορίας αποτελούν το 15,75%. Σύμφωνα με περαιτέρω επεξεργασία που πραγματοποίησε η ΚΕΟΣΟΕ, οι οίνοι αυτοί απευθύνονται στη γερμανική αγορά.

Οι οίνοι χωρίς ΓΕ παρουσίασαν αύξηση στις εξαγωγές τους κατ’ αξία ίση με 2,20% και μείωση σε ποσότητα 3,78%.

Οι εξαγωγές γλευκών αντιπροσωπεύουν μικρές αξίες και μικρές μέσες τιμές ανά κιλό (2018: 1,69 ευρώ/κιλό το 2018 και 1,52 ευρώ/κιλό το 2019).

Μορφή εξαγωγών
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2019 το συντριπτικό ποσοστό στις εξαγωγές των ΠΓΕ οίνων έγιναν με τη μορφή των εμφιαλωμένων (99,34% το 2019 – 99,54% το 2018), ενώ απειροελάχιστες είναι οι εξαγωγές αφρωδών οίνων με ΠΓΕ (0,56% το 2018-0,47% το 2019) με αξιόλογη όμως μέση τιμή (4,67 ευρώ/κιλό το 2018 – 4,07 ευρώ/κιλό το 2019). Οι εξαγωγές οίνων με ΠΓΕ διακρίνονται από σταθερότητα όσον αφορά τον όγκο και την αξία, αντιπροσωπεύοντας το 39,81% της συνολικής αξίας εξαγωγών της Ελλάδας και το 28,44% των ποσοτήτων.

Με τη μορφή των εμφιαλωμένων, κάτω των 2 λίτρων, εξάγεται το 82,96% των οίνων με ΠΟΠ, με τη μέση τιμή το 2019 να ανέρχεται σε 3,70 ευρώ/κιλό (3,52 ευρώ/κιλό το 2018).

Για το 2019, σε άνω των 10 λίτρων και χύμα μορφή οι ΠΟΠ εξάγονται σε συνολικό ποσοστό 11,72% (23,18% το 2018). Βαρόμετρο στον όγκο εξαγωγών χύμα, είναι η Γαλλία, οι εξαγωγές στην οποία εξηγούν κατά ένα μέρος την μειωμένη τιμή των οίνων με ΠΟΠ (1,52 ευρώ/κιλό το 2019-1,45 ευρώ/κιλό το 2018) έναντι των άλλων κατηγοριών. Σημειώνεται, ότι οι εξαγωγές οίνων με ΠΟΠ αντιπροσωπεύουν το 2019 το 30,82% των συνολικών εξαγωγών σε αξία και το 27,5% σε ποσότητα.

Από τους υπόλοιπους, οι αφρώδεις οίνοι αντιπροσωπεύουν το 1,42% (1,20% το 2018) των εξαγομένων ΠΟΠ οίνων με μέση τιμή τα 7 ευρώ/κιλό (6,35 ευρώ/κιλό το 2018). Μεγαλύτερη μέση τιμή (8,64 ευρώ/κιλό ) καταγράφουν οι οίνοι που εισάγονται και επανεξάγονται (κυρίως γαλλικοί).

Με τιμή που αγγίζει τα 3,20 ευρώ/κιλό πωλήθηκαν το 2019 οι ποικιλιακοί οίνοι (2,85 ευρώ/κιλό το 2018) και αντιπροσωπεύουν το 77,45% των συνολικών πωλήσεων των οίνων με ένδειξη ποικιλίας. Το μερίδιό τους στις συνολικές εξαγωγές αντιστοιχεί στο 3,01% σε αξία και το 2,62% σε επίπεδο ποσοτήτων.

Τέλος, η κατηγορία των “άλλων οίνων” δηλαδή οίνων χωρίς ΓΕ και ποικιλία, φωτογραφίζουν τον προορισμό της Γερμανίας με χαμηλή μέση τιμή εμφιαλωμένων το 2019 τα 1,86 ευρώ/κιλό (1,81 ευρώ/κιλό το 2018). Οι οίνοι της κατηγορίας αυτής καταλαμβάνουν το 26,07% της συνολικής αξίας των εξαγωγών και το 40,84% της συνολικής ποσότητας των εξαγωγών.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ