Περίπου 2 εκατομμύρια τόνους χοιρινού κρέατος (σε βάρος σφαγίου) και 0,6 εκατομμύρια τόνους βοείου κρέατος παρήγαγαν το Μάρτη του 2020 τα σφαγεία στην ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat. Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2019, τα στοιχεία αντιπροσωπεύουν αύξηση + 3,3% στην παραγωγή χοιρινού κρέατος και μικρή πτώση -0,4% στο βόειο κρέας.

Αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η παραγωγή αυτών των κρεάτων στην ΕΕ δεν επηρεάστηκε άμεσα από τα μέτρα περιορισμού για την πανδημία COVID-19 που άρχισε να επιβάλλεται κατά τη διάρκεια του Μαρτίου 2020, αναφέρει η Εurostat.

Η φαινομενική σταθερότητα στην παραγωγή βοείου κρέατος περιλαμβάνει αντίθετες εξελίξεις στη σφαγή των μόσχων (-4,3% χαμηλότερα τον Μάρτιο 2020 από τον Μάρτιο του 2019) και των αγελάδων (-5,7%) με εκείνη των ταύρων και των βοοειδών (+ 4,5%). Στην περίπτωση των μόσχων των ταύρων και των βοοειδών, τα επίπεδα παραγωγής που σφάζονται τον Μάρτιο του 2020 ήταν κοντά στα αντίστοιχα του Μαρτίου 2018. Τα στοιχεία της ΕΕ αντικατοπτρίζουν τις εξελίξεις σε καθένα από τα κράτη μέλη. Η παραγωγή χοιρινού κρέατος τον Μάρτιο του 2020 ήταν υψηλότερη από τον Μάρτιο του 2019 σε ορισμένα βασικά κράτη μέλη παραγωγής. Αυτά περιλάμβαναν την Ισπανία (+ 12,7%), την Ολλανδία (+ 6,1%), τη Γερμανία (+ 3,9%), τη Γαλλία (+ 1,4%) και την Πολωνία (+ 1,3%).

Η συνολική μείωση της ποσότητας κρέατος από αγελάδες σε επίπεδο ΕΕ μεταξύ Μαρτίου 2020 και Μαρτίου 2019 οφείλεται στις πτώσεις στην Ιταλία (-41,5%), την Πολωνία (-10,7%) και τη Γερμανία (-6,5%), που αντιστάθμισαν τις αυξήσεις στη Γαλλία (+ 1,1%) και τις Κάτω Χώρες (+ 19,8%). Η συνολική μείωση της ποσότητας βόιου κρέατος σε επίπεδο ΕΕ οφείλεται κυρίως στις πτώσεις στην Ιταλία (-10,9%), στις Κάτω Χώρες (-8,0%), στο Βέλγιο (-7,3%) και στη Γαλλία (-5,5%). Οι σημαντικές μειώσεις στην Ιταλία αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό την τρέχουσα αναδιάρθρωση της βιομηχανίας βοοειδών, καταγράφει η Eurostat.