Από τις 12/06/2020 έως τις 15/06/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 8.980.686,34 ευρώ.
Οι πληρωμές αφορούν 16.849 δικαιούχους εκ των οποίων οι 9.172 είναι για de minimis και οι 6.985 για το μέτρο της πρόωρης συνταξιοδότησης. Οι υπόλοιπες πληρωμές αφορούν δασώσεις, βιολογικά, μελισσοκομία νησιών Αιγαίου, επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα ελαιουργικών φορέων κ.ά.